Studenter lager modell.
Studielengde:3 år

Eksponerings­design

Dette er Norges eneste Bachelor i eksponeringsdesign, en grad som brukes i en rekke spennende bransjer – fra retail og filminnspillinger, til motevisninger og boligstyling.
OpptakÅpent
Studenter lager modell.

Nøkkelinformasjon

 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Som eksponeringsdesigner er du med på å fortelle merkevarehistorier på måter som skiller seg ut. Du kan jobbe med å designe kulisser til salgsutstillinger i butikkvinduer eller messeområder. Du kan være scenograf eller rekvisitør på filminnspillinger og motevisninger, og du kan til og med jobbe med boligstyling. Mulighetene er mange, og de starter med en bachelorgrad i eksponeringsdesign!

Ved å studere eksponeringsdesign vil du jobbe med konseptutvikling innen merkevarekommunikasjon, samt konseptutvikling til fysiske butikker, museer og utstillingsarenaer. Du vil lære om boligstyling og scenografi og jobbe både fysisk og digitalt.

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

 • DSA2100Designerens samfunnsansvar

  Emnet gir en innføring i å jobbe for positiv samfunnsendring som designer. Dette gjøres gjennom designmetodisk utforskning av samfunnsproblemer som er komplekse og vanskelige å definere ("wicked problems"). Studenten skal utvikle et bevisst forhold til seg selv som en integrert del av samfunnet, og det ansvaret dette innebærer som designer og fagperson. Emnet skal gi kunnskap om hvordan miljø, økonomi og sosial ansvar er tett knyttet sammen med bærekraftig utvikling.

 • BOS2100Boligstyling

  Emnet gir en innføring i å jobbe med boligstyling, hvor innsikt og analysearbeid står sentralt for å forstå både selger og kjøper som målgrupper. Arbeid med kundekonsultasjon, interiørveiledning og boligfotografering vil bli belyst. Emnet vektlegger også forståelsen hos studentene innen trender og mote. Samtidig som studenten i dette emne skal få innføring i logistikk, budsjettering og praktisk fremdriftsplaner. Emnet vil også fokusere på gjenbruk, reparasjon, resirkulering og grønn transport innen boligstyling. Studenten vil gjennom studiebesøk og forelesning fra eksterne gjesteforeleser få innblikk i bransjens oppbygning, muligheter og utfordringer.

 • DVK2100Digitale verktøy 2 - Innføring i VR, AR og Mixed reality

  Emnet har som hensikt å gi studentene en innføring i og kunnskap om virtuell virkelighet (engelsk: virtual reality forkortet VR) og utvidet virkelighet (engelsk: augmented reality forkortet AR) som digitale verktøy.

  Studentene i emnet Digitale verktøy 2 vil også få en innføring i begrepet hybrid virkelighet også omtalt som mixed reality (MR), som en sammenslåing av virkelige og virtuelle verdener for å produsere nye miljøer og visualiseringer, der fysiske og digitale objekter eksisterer samtidig og samhandler i sanntid. Mixed reality foregår ikke utelukkende i den fysiske eller virtuelle verden, men er en hybrid av virkelighet og virtuell virkelighet.

  I løpet av emnet skal studentene gruppevis kunne designe og skape konsepter til prototyper innen virtuell virkelighet, utvidet virkelighet og/eller mixed reality løsninger. Samt forstå de konseptuelle og tekniske rammene i produksjonen av disse.

 • PLE2102Prosjektledelse

  Emnet introduserer studentene til prosjekt som organisasjons- og arbeidsform. Prosjektet kjennetegnes ved at de er avgrenset i tid, har definerte mål og gjennomføres med gitte ressurser. Emnet legger særlig vekt samarbeid og kommunikasjon.

  • Prosjektarbeid som arbeidsform
  • Initiering og organisering av prosjekter
  • Målformulering, planlegging og gjennomføring av prosjekter
  • Prosjektledelse, samarbeid og kommunikasjon
 • SCS2100Scenografi og studiodekorasjon

  Emnet har som formål å gi studentene innsikt i teoretisk og praktisk arbeid innen scenografi, scenisk design og studiodekorasjon.

  I den teoretiske delen gis en innføring i klassisk dramaturgi, cinematurgi og grunnleggende scenografihistorie. Studentene skal gjennom dette oppnå en dypere teoretisk forståelse av det å jobbe med scenografi for ulike kunstfaglige og audiovisuelle produksjoner.

  I den praktiske delen av emnet oversettes teorien til praksis. Studentene tilegner seg her grunnleggende praktisk/teknisk kunnskap om research, manusanalyse, konseptutvikling, visuell presentasjon og praktisk håndverk. Den scenografiske research, tekstanalyse, skisser og stemningskart vil stå sentralt. Samtidig som studentene skal lære å tegne tekniske tegninger og bygge enkle studio-dekorasjoner /scenisk design. Materialforståelse, malingsteknikker og konstruksjonsprinsipper blir avgjørende. Studentene skal også få kunnskap om set-dressing, kostyme og rekvisitter. Det blir praktisk innføring i en rekke analoge og digitale verktøy, knyttet til bruken av disse verktøyene i workshops og produksjoner.

  Emnet vil også ha flere studiebesøk, ekskursjoner og besøk av eksterne gjestelærere fra relevante norske produksjoner innen film og scenekunst.

 • VAL999-7Valgemne

  Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

  https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

 • BAP3100Bacheloroppgave

  Studenten skal gjennomføre et solid faglig utviklingsprosjekt. I alle tilfeller skal besvarelsen inneholde følgende deler:

  Tittel: Bacheloroppgaven skal ha en tittel som gir et bilde av oppgavens tema og innhold (med utgangspunkt i problemstillingen, men behøver ikke å være lik denne). Tittelen skal oversettes til engelsk for bruk i vitnemålet (leveres i eget erklæringsskjema).

  Problemstilling: Bacheloroppgaven skal ha en tydelig og klar problemstilling. Problemstillingen kan være et spørsmål som besvares, eller en hypotese som man vil enten teste eller videreutvikle. Problemstillingen skal være presis og avgrenset slik at målet for undersøkelsen kan oppfylles.

  Teori og metode (teoretisk/metode del): Studenten(e) skal demonstrere kjennskap til aktuell og relevant teori/forskning innfor temaet, anvende det i egen studie knyttet til valgt tema, samt begrunne sine valg av det teoretiske grunnlaget for besvarelsen. Studenten(e) skal begrunne sine valg av metodestrategi, for eksempel kvalitativ eller kvantitativ metode, eller kombinasjon av disse to. Studenten(e) skal drøfte de teoretiske og metodologiske valgenes implikasjoner for datamaterialet. Studentene skal også redegjøre for det kreative metodearbeidet.

  Praktisk del: Bacheloroppgaven skal inneholde en praktisk del i tillegg til den teoretiske/skriftlige delen. Det gjelder egne kriterier for den praktiske delen, i tillegg til de ovennevnte kriteriene for den teoretiske delen. Oppgaven består av (a) en mer tradisjonell vitenskapelig teoridel og b) den kreative interiørløsningen som inneholder en visuell presentasjon av prosjektet samt en teknisk del som underlag for produksjon. Studenten(e) skal levere praktisk gjennomførte løsninger på den valgte problemstillingen i den form, og med det forhold/balanse mellom teoretisk og praktisk del, som er aktuell for gjeldende utdanning. Det skal være sammenheng mellom den praktiske og den teoretiske delen i oppgaven: (a) Vanligvis vil den praktiske delen bygge på den teoretiske, og skal da demonstrere at teorien kan anvendes i praksis. Den teoretiske delen kan da brukes f.eks. til å kartlegge behov. (b) Alternativt kan den teoretiske delen komme etter den praktiske delen, og kan da for eksempel benyttes til en systematisk kartlegging av hvordan den praktiske løsningen fungerer. (c) Unntaksvis kan oppgaven også veksle mellom flere praktiske og teoretiske deler, etter modell av teknologisk systemutvikling.

  Omfang

  Bacheloroppgaven har ikke et fast krav til omfang (antall sider, skisser eller løsninger). Hva som er hensiktsmessig lengde/løsningsform på oppgaven vil variere med hensyn til oppgavetypen, problemstilling, metode, osv. Spørsmål om omfang anbefales derfor å avgjøres i dialog med veileder.

 • KOD206Designforskningsmetoder

  Emnet gir en innføring i metoder for designforskning. Både metoder for informasjonsinnhenting og arbeidsmetoder vektlegges, og studentene oppfordres til å se på design som en utforskende prosess og designeren som en reflekterende praktiker.

  Metoder og teknikker lært tidligere i studiet blir oppsummert og rammet inn på nytt med tanke på å bidra til større selvstendighet gjennom hele designprosessen.

  Emnet gir også en innføring i å utarbeide en god designfaglig prosjektbeskrivelse med en tydelig problemstilling, og hvordan man går fram for å løse den. Dette vil legge et viktig grunnlag for resten av studiet og framtidig fagutøvelse og studier.

 • BRA3100Brandscapes
 • SGD3200Selvvalgt designprosjekt
 • UTV999BA30Utveksling
 • PRA383Praksis (Eksponeringsdesign)

Hva kan du bli?

Rebecca og klassekameratene i fokusert arbeid

Rebecca (23) har valgt et studium som lar henne kombinere lidenskap med det hun er flinkest til.

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  I tillegg til fagstaben ved studiet, inviterer vi mange relevante og interessante gjestelærere inn i undervisningen. 

 • Slik er studiehverdagen

  Vi har små klasser, med tett oppfølging fra dyktige forelesere og gjesteforelesere fra bransjen. Det er kort avstand mellom teori og praksis, mellom studenter og forelesere, Norge og resten av verden, mellom studier og jobb.

  Hverdagen består av en kombinasjon av forelesninger og praktiske arbeidsoppgaver. Som student vil du også ta en aktiv del i forskning og kunstneriske utviklingsprosjekter ved vårt institutt. Forskningsgruppen Typ-0. Lab er tilknyttet bachelor i eksponeringsdesign.

  Studieprogrammet legger stor vekt på internasjonalisering. Les mer om våre tverrfaglige, internasjonale samarbeid med skoler i Düsseldorf og Milano nederst på siden

Jeg har bakgrunn innen design, arkitektur og film. Dette er det eneste studiet av sitt slag i Europa, og vi jobber mye kreativt i verkstedene våre.

Livet som student

Vi har et nært forhold til studentene våre og studentene til hverandre. Vi setter humor, lek og eksperimentering høyt, og utfordrer studentene til å utforske nye måter å være kreative på.

Vi tror på det å jobbe praktisk, og gjerne tverrfaglig. Derfor vil fasilitetene våre være de samme som de som møter deg når du skal ut i arbeidslivet.

Kristiania har sentrumsnære og moderne lokaler, med fasiliteter som kafeer, biblioteker, lesesaler og møterom. Her finner du også Karrieresenteret, Studentklinikken og en helt egen startup-inkubator, hvor du som student og gründer kan få god veiledning. Målet er at alle skal få en spennende og minnerik studiehverdag, også utenfor klasserommet!

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner.

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
En ung person med oppsatt blondt hår, iført en rød langermet topp og en halskjede, smiler og poserer med hendene på hoftene på en bygate, med uskarpt bylandskap i bakgrunnen.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om våre studenter