Institutt for kommunikasjon

Institutt for kommunikasjon arbeider blant annet med fagfelt som journalistikk, strategisk kommunikasjon, PR, sosiale medier, påvirkning og kreativ markedskommunikasjon. 

Fagfeltene i kommunikasjon utnyttes tverrfaglig. Det handler om profesjonell kommunikasjon, og det å forstå hvordan kommunikasjon foregår i kulturen, i samfunnet og i organisasjoner. Slik er kommunikasjon også et kompetanseområde alle fagfelt kan utnytte, og som gjør at dette instituttet er involvert med mange andre fagområder. 

Undervisningen legger vekt på nærhet til arbeidslivet, med tilbud om studier både på høyskolen og som fleksible nettstudier. Instituttet er involvert med undervisningsaktiviteter på alle nivåer; som årsenheter, bachelor, master og også på doktorgradsnivå. 

 • Anders Nilsen

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for kommunikasjon

  Anders Nilsen
 • Anders Olof Larsson

  Anders Olof Larsson

  Professor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for kommunikasjon

  Anders Olof Larsson
 • Audun Beyer

  Audun Beyer

  Professor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for kommunikasjon

  Audun Beyer
 • Bente Kalsnes

  Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for kommunikasjon

  Bente Kalsnes
 • Carl Gustav Bjørnqvist

  Førstelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for kommunikasjon

  Carl Gustav Bjørnqvist
 • Eskil Le Bruyn

  Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for kommunikasjon

  Eskil Le Bruyn
 • Ester Conings Vanvik

  Ester Conings Vanvik

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for kommunikasjon

  Ester Conings Vanvik
 • Faltin Karlsen

  Professor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for kommunikasjon

  Faltin Karlsen

Studier