Algoritmiske redaktører og mediemangfold

 • Prosjektperiode: 2024 - 2025
 • Kategori: Bidragsprosjekt

Beskrivelse

Dette prosjektet vil undersøke hvorvidt, og eventuelt hvordan, plattformselskapenes algoritmiske redaktørledd begrenser mangfoldet av nyheter som nordmenn blir eksponert for i sosiale medier. Gjennom innholdsanalyser av hva et utvalg norske medier publiserer i sosiale medier, intervjuer med 15-20 sosiale medier-redaktører, samt observasjon i to redaksjoner, vil prosjektet synliggjøre både mangfoldet i hva som faktisk publiseres og de erfaringer redaksjonene har medplattformenes modereringsalgoritmer. Prosjektets overordnede problemstilling er: Hvilkekonsekvenser har plattformselskapenes dominans i det norske mediemarkedet for mangfoldet avnyheter nordmenn blir eksponert for?


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Rådet for anvendt medieforskning (RAM)

Deltakere

 • Steen Steensen

  Steen Steensen

  • Prosjektleder
  • Professor II

  Kristiania

  Institutt for kommunikasjon

  Steen Steensen
 • Lene Pettersen

  Lene Pettersen

  • Førsteamanuensis

  Kristiania

  Institutt for kommunikasjon

  Lene Pettersen
 • Gunhild Ring Olsen

  Gunhild Ring Olsen

  • Førsteamanuensis

  Kristiania

  Institutt for kommunikasjon

  Gunhild Ring Olsen
 • Bente Kalsnes

  Bente Kalsnes

  • Professor

  Kristiania

  Institutt for kommunikasjon

  Bente Kalsnes