School of Doctoral Studies

School of Doctoral Studies (SDS) ved Kristiania eier og er ansvarlig for doktorgradsutdanningen ved Kristiania. Vi legger til rette for at Kristianias kandidater skal få en forskerutdanning av høy internasjonal kvalitet, og gjennomføre studiet på normert tid.

Ved Kristiania har vi som mål å støtte ph.d.-kandidater i å utvikle ny forskningsbasert kunnskap i forkant av sitt respektive forskningsfelt og lykkes etter endt utdanning. Kandidatene forventes å fortsette enten som profesjonelle akademiske forskere eller i en yrkeskarriere utenfor akademia, enten i det private eller ved offentlige institusjoner, hvor deres forskningsferdigheter er etterspurt.

For å nå dette målet legger Kristiania stor vekt på å:

 • Sikre relevante ph.d. kurs av høy kvalitet
 • Sikre et høyt faglig nivå på ph.d.-programmene gjennom kontinuerlig kvalitetssikring, utvikling av eksisterende ph.d.-kurs og støtte utvikling av nye kurs
 • Utvikle og sikre kvaliteten på ph.d.-veiledning
 • Støtte ph.d.-kandidatene i å presentere sine prosjekter på internasjonale konferanser, i publisering av sin forskning og i sine studier i utlandet
 • Tiltrekke ledende internasjonale forskere til SDS sin virksomhet, som lærere i ph.d.-kurs, som deltakere i seminarer, som veiledere og som medlemmer i bedømmelseskomiteer
 • Etablere samarbeidsavtaler med internasjonale forskere og forskningsmiljøer
 • Tilby et forum for ph.d.-kandidater med seminarer om faglige, praktiske og psykososiale forhold som tar sikte på å støtte dem gjennom en helhetlig tilnærming
 • Tilby et forum for utvikling av ideer og beste praksis, for å støtte ph.d.-aktiviteter i de ulike avdelingene ved Kristiania

School of Doctoral Studies er knyttet til alle aktive fagmiljøer ved Kristiania.

I årene som kommer vil School of Doctoral Studies utvide sin portefølje av ph.d.-programmer. Ambisjonen er å bli Norges første private universitet. Et universitet som har som målsetting å gi kandidatene eksepsjonelle arbeidsmarkedsrelevante ferdigheter, kunnskaper og kompetanse i nært samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere. Kristiania tilbyr studieprogram hele veien fra fagskole til doktorgrad.

Klikk her for å komme til de engelske nettsidene for ph.d.-programmene ved Kristiania.

Ledelsen

Aktuelt

 • Nærmer oss internasjonale krav til hva et universitet er 
  School of Doctoral Studies

  Nærmer oss internasjonale krav til hva et universitet er 

  Ekspertutvalget som har sett på hva som skal til for å bli universitet foreslår å fjerne kravet om fire doktorgradsprogrammer.
  Les mer
 • En viktig møteplass for stipendiatene
  School of Doctoral Studies

  En viktig møteplass for stipendiatene

  Ph.d.-forum er en viktig læringsarena for Kristianias stipendiater.
  Les mer
 • Nye ph.d.-kandidater klare for Kristiania
  School of Doctoral Studies

  Nye ph.d.-kandidater klare for Kristiania

  Nå har doktorgradsprogrammet i anvendt informasjonsteknologi tatt opp sine tre første kandidater.
  Les mer