School of Doctoral Studies

School of Doctoral Studies (SDS) ved Kristiania eier og er ansvarlig for doktorgradsutdanningen ved Kristiania. Vi legger til rette for at Kristianias kandidater skal få en forskerutdanning av høy internasjonal kvalitet, og gjennomføre studiet på normert tid.

Ved Kristiania har vi som mål å støtte våre ph.d.-kandidater i å utvikle ny forskningsbasert kunnskap i forkant av sitt respektive forskningsfelt og lykkes etter endt utdanning. Kandidatene forventes å fortsette enten som profesjonelle akademiske forskere eller i en yrkeskarriere utenfor akademia, enten i det private eller ved offentlige institusjoner, hvor deres forskningsferdigheter er etterspurt.

For å nå dette målet legger Kristiania stor vekt på å:

 • Sikre relevante ph.d. kurs av høy kvalitet
 • Sikre et høyt faglig nivå på ph.d.-programmene gjennom kontinuerlig kvalitetssikring, utvikling av eksisterende ph.d.-kurs og støtte utvikling av nye kurs
 • Utvikle og sikre kvaliteten på ph.d.-veiledning
 • Støtte ph.d.-kandidatene i å presentere sine prosjekter på internasjonale konferanser, i publisering av sin forskning og i sine studier i utlandet
 • Tiltrekke ledende internasjonale forskere til SDS sin virksomhet, som lærere i ph.d.-kurs, som deltakere i seminarer, som veiledere og som medlemmer i bedømmelseskomiteer
 • Etablere samarbeidsavtaler med internasjonale forskere og forskningsmiljøer
 • Tilby et forum for ph.d.-kandidater med seminarer om faglige, praktiske og psykososiale forhold som tar sikte på å støtte dem gjennom en helhetlig tilnærming
 • Tilby et forum for utvikling av ideer og beste praksis, for å støtte ph.d.-aktiviteter i de ulike avdelingene ved Kristiania

School of Doctoral Studies er knyttet til alle aktive fagmiljøer ved Kristiania.

Her kan du bli bedre kjent med våre doktorgradskandidater!

I årene som kommer vil School of Doctoral Studies utvide sin portefølje av ph.d.-programmer. Ambisjonen er å bli Norges første private universitet. Et universitet som har som målsetting å gi kandidatene eksepsjonelle arbeidsmarkedsrelevante ferdigheter, kunnskaper og kompetanse i nært samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere. Kristiania tilbyr studieprogram hele veien fra fagskole til doktorgrad.

Klikk her for å komme til de engelske nettsidene for ph.d.-programmene ved Kristiania.

Ledelsen

 • Stephan Hamberg

  Stephan Hamberg

  • Førsteamanuensis / Dekan

  Kristiania

  School of Doctoral Studies

  Stephan Hamberg
 • Sjur Emilio Hesthammer

  Sjur Emilio Hesthammer

  • Seniorrådgiver

  Kristiania

  School of Doctoral Studies

  Sjur Emilio Hesthammer
 • Mari Devik

  Mari Devik

  • Seniorrådgiver

  Kristiania

  School of Doctoral Studies

  Mari Devik
 • Moutaz Haddara

  Moutaz Haddara

  • Professor

  Kristiania

  School EIT faglig

  Moutaz Haddara
 • Audra Diers-Lawson

  Audra Diers-Lawson

  • Professor

  Kristiania

  Institutt for kommunikasjon

  Audra Diers-Lawson

Aktuelt

 • Nye programledere for Kristianias doktorgradsprogrammer
  School of Doctoral Studies

  Nye programledere for Kristianias doktorgradsprogrammer

  Professorene Audra Diers-Lawson og Moutaz Haddara overtar som programledere for Kristianias doktorgradsprogrammer.
  Les mer
 • Influenserfenomenet er blitt en milliardindustri
  School of Doctoral Studies

  Influenserfenomenet er blitt en milliardindustri

  Fenomenet med influensere har utviklet seg til å bli en etablert milliardindustri. Derfor må den også tas på alvor. 
  Les mer
 • Nærmer oss internasjonale krav til hva et universitet er 
  School of Doctoral Studies

  Nærmer oss internasjonale krav til hva et universitet er 

  Ekspertutvalg foreslår å fjerne kravet om fire doktorgradsprogrammer.
  Les mer
 • En viktig møteplass for stipendiatene
  School of Doctoral Studies

  En viktig møteplass for stipendiatene

  Ph.d.-forum er en viktig læringsarena for Kristianias stipendiater.
  Les mer
 • Nye ph.d.-kandidater klare for Kristiania
  School of Doctoral Studies

  Nye ph.d.-kandidater klare for Kristiania

  Nå har doktorgradsprogrammet i anvendt informasjonsteknologi tatt opp sine tre første kandidater.
  Les mer
 • Tar doktorgrad på uavhengig LHBT+-forskning
  School of Doctoral Studies

  Tar doktorgrad på uavhengig LHBT+-forskning

  – Jeg er svært stolt over å få denne muligheten. Det sier Jon Martin Larsen, Kristianias første stipendiat ved Kristianias eget doktorgradsprogram.
  Les mer