Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

Institutt for psykologi, pedagogikk og juss' faglige profil knytter seg til forskning og undervisning knyttet til læring, utvikling og rettsvitenskap.

Pedagogikk er et fagområde, en vitenskap og et praksisfelt som omhandler oppdragelse, sosialisering, læring og undervisning i ulike kontekster og i ulike aldre. Felles er kunnskap om hvordan vi mennesker utvikler oss og lærer. Studier innenfor psykologi gir kunnskap som forklarer og forutsier handlinger til mennesker, alene og i grupper og kunnskap om de kognitive mekanismene som ligger bak.  Rettsvitenskap tar for seg de store fagområdene som helserett, arbeidsrett, eiendomsrett, markedsrett og arverett. 

Instituttet har flere forskningsgrupper som The Critical Thinking Research Lab forsker på læring, utvikling og undervisning i kritisk tenkning hos personer med ulike læringsprofiler. Forskningsgruppen Cognition and Art Research Group har et tverrfaglig fokus og ser på sammenheng mellom kognisjon og kunst. I forskningslaben The PIT pågår det en rekke spennende studier rundt persepsjon, interaktiv teknologi, og samspill mellom mennesker og maskiner. 

 • Inge Brechan

  Inge Brechan

  • Førstelektor
  • Instituttleder

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Inge Brechan
 • Dan-Mikael Ellingsen

  • Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Dan-Mikael Ellingsen
 • Dag Alnæs

  • Professor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Dag Alnæs
 • Aase Marie Rolstad

  Aase Marie Rolstad

  • Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Aase Marie Rolstad
 • Anette Andresen

  Anette Andresen

  • Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Anette Andresen
 • Dharany Thurairajah

  Dharany Thurairajah

  • Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Dharany Thurairajah
 • Espen Sjøberg

  Espen Sjøberg

  • Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Espen Sjøberg
 • Fredrik Svartdal Færevaag

  Fredrik Svartdal Færevaag

  • Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Fredrik Svartdal Færevaag

Forskningsprosjekter

 • The project is a historical investigation into the inspiration behind the world's first RCT experiment, conducted by James Lind in the 1747. Here, Lind uses oranges and lemons as a cure for scurcy, but little attention has been given to why he chose this treatment to begin with. His book refers to a journal excerpt from a "Mr. Ives", who first noticed that oranges reduced scurvy symptoms. The Ives Project is an investigation into this person (now identified as Edward Ives) and the journey...

 • The project looks at gaming in those of middle-to older age, in particular how gaming could benefit the cognitive abilities of older people. Previous studies have found that retired people playing videos have increased attention, memory and problem solving abilities, provided that they enjoy the game. This project further investigates the interaction between age, cognitive abilities, cognitive aging, and video game perception and experience.

 • In Norway, women represent 75% of all visual artists (Heian et al., 2015). Despite this, 90% of all art sold in Norway in 2018 was produced by men (Sjøvold et al., 2019). This discrepancy occurs despite that most art critics are women (Heian et al., 2015) and that more women visit museums than men (SSB, 2019). This issue speaks to a systemic gender discrimination that likely exists at multiple levels, ranging from private galleries to public institutions. . The GINA project will systematicall...

 • Prosjektet ”Perception and Interactive Technology” har som mål å studere samspillet mellom mennesker og teknologi. Teknologi påvirker mennesker på mange måter, fra kultur til mental helse. Til tross for økt kunnskap om viktige samfunnsaspekter tilknyttet interaktiv teknologi, er påvirkningen på fundamentale kognitive og perseptuelle prosesser fortsatt dårlig forstått. Vi eksponerer våre sanser for syntetiske stimuli flerfoldige timer hver dag, uten en bevissthet rundt mulige konsekvenser,...

Studier