Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

Vår faglige profil knytter seg til undervisning, forskning og formidling innen psykologi, læring, utvikling og juss.

Psykologi

Seksjon for psykologi har 17 ansatte og tilbyr studier på campus, både i Oslo og Bergen. Vår årsenhet i psykologi (kan også tas som nettstudium) utgjør det første året ved våre to bachelorstudier i psykologi: Anvendt psykologi og Psykologi og psykisk helse. Forskningen ved seksjonen spenner over alle psykologiske kjernefag og kan grupperes innen hovedområdene kognisjon og nevrovitenskap, utvikling og helse, samt sosialpsykologi, kultur og kommunikasjon.

Eksempler på forskningsprosjekter innen psykologi:

Gaming media and the elderly. The project looks at gaming in those of middle to older age, in particular how gaming could benefit the cognitive abilities of older people. 

Gender In Norwegian Art: How gender, author biography and context affect financial and aesthetic art evaluation.

Pedagogikk

Seksjon for pedagogikk teller 12 ansatte og tilbyr årsenhet og bachelorprogram både i pedagogikk og spesialpedagogikk. Vi tilbyr også et årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning i musikk og scenekunst. Forskningen ved denne delen av instituttet omhandler kritisk tenkning, dysleksi og dyskalkuli for å nevne noe.

Eksempler på forskningsprosjekter innen pedagogikk:

Kritisk tenkning hos lærerstudenter – en systematisk oversikt av hvordan kritisk tenkning behandles i lærerutdanning i en internasjonal kontekst.

Tidlig innsats? Om identifisering og kartlegging av dysleksi. Formålet med studien er å kaste lys over utredningspraksis i pedagogisk-psykologisk tjeneste. 

Juss

Juss-seksjonen jobber på tvers av flere avdelinger ved Kristiania og underviser i ulike juridiske emner som er relevant for svært mange studier. Arbeidsrett, eiendomsrett og kontraktsrett er tre eksempler. I tillegg tilbyr instituttet et nettbasert årsstudium i rettsvitenskap, og en årsenhet i helserett og ledelse. Det er fire ansatte ved juss-seksjonen og de har i hovedsak spesialkompetanse innen forretningsjuss.

Her finner du en samlet oversikt over alle forskningsprosjekter ved School of Health Sciences ved Kristiania.

 • Hilde Skjerve

  Hilde Skjerve

  • Prodekan
  • Høyskolelektor / Prodekan
  • Konstituert instituttleder

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Hilde Skjerve
 • Ashley Rebecca Holt Bell

  Ashley Rebecca Holt Bell

  • Høyskolelektor

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Ashley Rebecca Holt Bell
 • Aase Marie Rolstad

  Aase Marie Rolstad

  • Høyskolelektor

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Aase Marie Rolstad
 • Dan-Mikael Ellingsen

  • Professor

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Dan-Mikael Ellingsen
 • Anette Andresen

  Anette Andresen

  • Førsteamanuensis

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Anette Andresen
 • Dharany Thurairajah

  Dharany Thurairajah

  • Høyskolelektor

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Dharany Thurairajah
 • Espen Wilner Sjøberg

  Espen Wilner Sjøberg

  • Førsteamanuensis

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Espen Wilner Sjøberg
 • Helene Hjelmervik

  Helene Hjelmervik

  • Førsteamanuensis

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Helene Hjelmervik

Forskningsprosjekter

 • Russlands invasjon av Ukraina gir enorme fysiske og psykiske helseproblemer, ikke bare på et individnivå, men også på et samfunnsnivå. UDI har etablert et eget system for ukrainere som søker om asyl i Norge, samtidig som også Slovakia har sett en stor migrasjonsstrøm av flyktninger da de deler landegrense med Ukraina. På bakgrunn av dette har vi etablert et tverrfaglig samarbeid mellom School of Arts, Design and Media, School of Health Sciences og School of Economics, Innovation and Technolog...

 • Forskningen skal utforske under hvilke betingelser friske personer hallusinerer (hører stemmer). For å gjøre dette kombinerer vi to typer betingelser, hvit støy og absolutt stillhet, som representerer to sensoriske ytterpunkter ved at den første overstimulerer (bottom-up drevet) og den andre understimulerer (top-down drevet) det auditive systemet. Begge betingelsene har tidligere blitt assosiert med hallusinasjoner men ikke blitt undersøkt samtidig. I denne studien ønsker vi å undersøke hvilk...

 • The project looks at gaming in those of middle-to older age, in particular how gaming could benefit the cognitive abilities of older people. Previous studies have found that retired people playing videos have increased attention, memory and problem solving abilities, provided that they enjoy the game. This project further investigates the interaction between age, cognitive abilities, cognitive aging, and video game perception and experience.

 • In Norway, women represent 75% of all visual artists (Heian et al., 2015). Despite this, 90% of all art sold in Norway in 2018 was produced by men (Sjøvold et al., 2019). This discrepancy occurs despite that most art critics are women (Heian et al., 2015) and that more women visit museums than men (SSB, 2019). This issue speaks to a systemic gender discrimination that likely exists at multiple levels, ranging from private galleries to public institutions. . The GINA project will systematicall...

Aktuelt fra instituttet

 • Er manifestering en formel for suksess eller rent kvakksalveri?
  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Er manifestering en formel for suksess eller rent kvakksalveri?

  Manifestering handler om psykologiske mekanismer, ikke om semi-religiøs kvantefysikk.
  Les mer
 • Idrettsutøvere må få modnes i sitt tempo
  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Idrettsutøvere må få modnes i sitt tempo

  Å satse mest på de idrettsutøverne som tidlig kommer i puberteten, gjør at vi mister mange talenter blant de som trenger tid for å modnes.
  Les mer
 • Fire tips for å håndtere smerter
  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Fire tips for å håndtere smerter

  Å leve med langvarige smerter kan være utfordrende, men der finnes metoder som kan hjelpe deg å takle det bedre og dermed forbedre livskvaliteten din.
  Les mer
 • Tre øvelser for bedre tilstedeværelse i eget liv
  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Tre øvelser for bedre tilstedeværelse i eget liv

  Ved å dyrke bevissthet rundt dine handlinger, oppnår du økt refleksjon og bedre evne til å ta gode beslutninger i utfordrende situasjoner.
  Les mer
 • Pedagogikk
  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Pedagogikk

  Få innsikt i hvordan mennesker lærer og utvikler seg i et livslangt perspektiv – alene og sammen med andre.
  Les mer
 • Skal utforske bruk av narrativ terapi med ukrainske flyktninger
  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Skal utforske bruk av narrativ terapi med ukrainske flyktninger

  Ukrainske studenter spiller en nøkkelrolle i et nytt og tverrfaglig forskningsprosjekt ved Høyskolen Kristiania.
  Les mer

Studier