Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

Vår faglige profil knytter seg til undervisning, forskning og formidling innen psykologi, læring, utvikling og juss.

Psykologi

Seksjon for psykologi har 17 ansatte og tilbyr studier på campus, både i Oslo og Bergen. Vår årsenhet i psykologi (kan også tas som nettstudium) utgjør det første året ved våre to bachelorstudier i psykologi: Anvendt psykologi og Psykologi og psykisk helse. Forskningen ved seksjonen spenner over alle psykologiske kjernefag og kan grupperes innen hovedområdene kognisjon og nevrovitenskap, utvikling og helse, samt sosialpsykologi, kultur og kommunikasjon.

Eksempler på forskningsprosjekter innen psykologi:

Gaming media and the elderly. The project looks at gaming in those of middle to older age, in particular how gaming could benefit the cognitive abilities of older people. 

Gender In Norwegian Art: How gender, author biography and context affect financial and aesthetic art evaluation.

Pedagogikk

Seksjon for pedagogikk teller 12 ansatte og tilbyr årsenhet og bachelorprogram både i pedagogikk og spesialpedagogikk. Vi tilbyr også et årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning i musikk og scenekunst. Forskningen ved denne delen av instituttet omhandler kritisk tenkning, dysleksi og dyskalkuli for å nevne noe.

Eksempler på forskningsprosjekter innen pedagogikk:

Kritisk tenkning hos lærerstudenter – en systematisk oversikt av hvordan kritisk tenkning behandles i lærerutdanning i en internasjonal kontekst.

Tidlig innsats? Om identifisering og kartlegging av dysleksi. Formålet med studien er å kaste lys over utredningspraksis i pedagogisk-psykologisk tjeneste. 

Juss

Juss-seksjonen jobber på tvers av flere avdelinger ved Kristiania og underviser i ulike juridiske emner som er relevant for svært mange studier. Arbeidsrett, eiendomsrett og kontraktsrett er tre eksempler. I tillegg tilbyr instituttet et nettbasert årsstudium i rettsvitenskap, og en årsenhet i helserett og ledelse. Det er fire ansatte ved juss-seksjonen og de har i hovedsak spesialkompetanse innen forretningsjuss.

Her finner du en samlet oversikt over alle forskningsprosjekter ved School of Health Sciences ved Kristiania.

 • Hilde Skjerve

  Hilde Skjerve

  • Høyskolelektor / Prodekan
  • Prodekan
  • Konstituert instituttleder

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Hilde Skjerve
 • Ashley Rebecca Holt Bell

  Ashley Rebecca Holt Bell

  • Prosjektmedarbeider
  • Prosjektkoordinator
  • Høyskolelektor

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Ashley Rebecca Holt Bell
 • Aase Marie Rolstad

  Aase Marie Rolstad

  • Høyskolelektor

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Aase Marie Rolstad
 • Dan-Mikael Ellingsen

  • Førsteamanuensis

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Dan-Mikael Ellingsen
 • Anette Andresen

  Anette Andresen

  • Førsteamanuensis

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Anette Andresen
 • Anna Elfrida Hovde Vollsund

  Anna Elfrida Hovde Vollsund

  • Høyskolelektor

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Anna Elfrida Hovde Vollsund
 • Dharany Thurairajah

  Dharany Thurairajah

  • Høyskolelektor

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Dharany Thurairajah
 • Espen Wilner Sjøberg

  Espen Wilner Sjøberg

  • Førsteamanuensis

  Kristiania

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Espen Wilner Sjøberg

Forskningsprosjekter

 • The project is a historical investigation into the inspiration behind the world's first RCT experiment, conducted by James Lind in the 1747. Here, Lind uses oranges and lemons as a cure for scurcy, but little attention has been given to why he chose this treatment to begin with. His book refers to a journal excerpt from a "Mr. Ives", who first noticed that oranges reduced scurvy symptoms. The Ives Project is an investigation into this person (now identified as Edward Ives) and the journey...

 • The project looks at gaming in those of middle-to older age, in particular how gaming could benefit the cognitive abilities of older people. Previous studies have found that retired people playing videos have increased attention, memory and problem solving abilities, provided that they enjoy the game. This project further investigates the interaction between age, cognitive abilities, cognitive aging, and video game perception and experience.

 • In Norway, women represent 75% of all visual artists (Heian et al., 2015). Despite this, 90% of all art sold in Norway in 2018 was produced by men (Sjøvold et al., 2019). This discrepancy occurs despite that most art critics are women (Heian et al., 2015) and that more women visit museums than men (SSB, 2019). This issue speaks to a systemic gender discrimination that likely exists at multiple levels, ranging from private galleries to public institutions. . The GINA project will systematicall...

Aktuelt fra instituttet

 • Måloppnåelse eller motivasjon; hvorfor jobber vi?
  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Måloppnåelse eller motivasjon; hvorfor jobber vi?

  Alle former for arbeid kan være givende så lenge den ansatte selv har mulighet for å påvirke. For mye kontroll kan føre til at vi blir late.
  Les mer
 • Hvorfor noen tåler stress bedre enn andre
  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Hvorfor noen tåler stress bedre enn andre

  Å oppleve stress på jobb er vanlig. Hvor godt vi tolererer det avhenger av personlige egenskaper og livssituasjon.
  Les mer
 • – Det er godt å komme hjem til naturen
  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  – Det er godt å komme hjem til naturen

  Vi velger ofte naturen når vi har behov for å være alene. Vi «søker skogens ro». Hvorfor?
  Les mer
 • Tvangslidelser kan raskt og enkelt behandles
  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Tvangslidelser kan raskt og enkelt behandles

  Eksponeringsterapi har vist seg så effektiv at nær sagt alle kan få tilbake et normalt liv.
  Les mer
 • Nudging er en dult i riktig retning. Men det kan også misbrukes.
  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Nudging er en dult i riktig retning. Men det kan også misbrukes.

  Mennesker er ikke bare kalkulerende fornuftsvesener. Det åpner for en type påvirkning vi ikke alltid merker – «nudging».
  Les mer
 • Tilknytting og medfølelse i adventstid
  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

  Tilknytting og medfølelse i adventstid

  Førjulstiden i et evolusjonspsykologisk perspektiv.
  Les mer

Studier