Studielengde:2 år

Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk og scenekunst

Går du med en lærerspire i magen? Har du utdannelse innenfor utøvende kunstfag? Underviser du i grunnopplæringen eller kulturskolen, men mangler formell pedagogisk kompetanse?
Nettstudium
OpptakÅpent

Nøkkelinformasjon

 • Viktige frister

  Søknadsfrist er 15. april. Dokumentasjonsfrist er 15. juli. 
 • Opptakskrav

  Krav om bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag. Krav om politiattest. Les alle opptakskravene
 • Pris

  26 100 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Årsstudium
 • Høst 2024
 • Deltid
 • 60 studiepoeng
 • Nettstudium
 • 2 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk og scenekunst (PPU i kunstfag) vil gi deg grunnleggende pedagogisk kompetanse om læring og undervisning. Du får utvikle din fagdidaktiske kompetanse innenfor ditt felt, enten det er musikk, dans eller drama/skuespill. Målet for studiet er å utdanne lærere som kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring i grunnskole, videregående skole samt kulturskole, men studiet kan også være aktuelt for folkehøyskoler eller andre formidlings- og undervisningsarenaer. Programmet knytter teori og praksis sammen til et helhetlig og integrert studium.

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Årsstudiumet går over to studieår, der hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 60 studiepoeng
30 studiepoeng
1. semester
2. semester

 • NPU2100Pedagogikk II

  Emnet bygger på emnet «Pedagogikk I» og gir ytterligere kompetanse i ledelse av, og kunnskap om, elevenes læring og faglige og sosiale utvikling. Dette inkluderer ulike perspektiver på undervisning, vurdering, tilpasset opplæring, variasjon i elevgruppen og skolen som flerkulturell møteplass. I tillegg vil studenten bli godt kjent med juridiske problemstillinger som kan oppstå i arbeidshverdagen, samt andre utfordringer, slik som det å kunne identifisere barn og unge i spesielt vanskelige livssituasjoner. Emnet er tett knyttet til praksisopplæringen gjennom planlegging og refleksjon over egen og andres praksisutøvelse.

 • NPU2200Kunstfagdidaktikk II

  Emnet skal gi en dypere forståelse om ulike kontekster for undervisning i og om kunstfag. Dette omhandler evne til å benytte tillært kunnskap i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og prosjektarbeid. Klasseledelse og kunstfaglig ståsted i forbindelse med undervisningspraksis er sentralt. Emnet er tett knyttet til praksisopplæringen gjennom planlegging og refleksjon over egen og andres praksisutøvelse.

Hva kan du bli?

Ofte stilte spørsmål