Espen Wilner Sjøberg

    • Førsteamanuensis
  • Institutt for psykologi, pedagogikk og juss
  • School of Health Sciences

Bakgrunn

Espen Sjøberg er førsteamanuensis i stilling som høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og underviser i psykologi. Han har en doktorgrad innen atferdsanalyse, en underdisiplin av psykologi som fokuserer på læring. Sjøberg har flere vitenskapelige publikasjoner innenfor evolusjonspsykologi, dyreforskning og vitenskapelig metode. Han er medforfatter på en lærebok i psykologi som er pensum på flere videregående skoler i Norge.

Sjøberg sin forskning omhandler i hovedsak temaer innenfor læring, evolusjon, og vitenskapsfilosofi. Han er en av to ledere av Cognition and Art Research Group ved Høyskolen Kristiania. Han er også medlem av forskningsgruppen Eksperimentell Atferdsanalyse ved OsloMet, samt Animal Learning Lab ved UNED, Spania.

I 2018 var Sjøberg finalist i Forsker Grand Prix Oslo. Han har vunnet flere priser og midler innen både akademia og filmproduksjon, og blitt nominert til Årets Underviser ved OsloMet i 2017 og 2018

Ansatte detaljer