Anette Andresen

  • Førsteamanuensis
  • Institutt for psykologi, pedagogikk og juss
  • School of Health Sciences

Bakgrunn

Jeg er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og studieprogramleder for spesialpedagogikk (årsenhet på nett), som startes opp på nyåret 2020. Mine fagområder er språkvansker og dysleksi. Jeg er interessert i hvordan elever med disse utfordringene forholder seg til multimedielæring, og hvilke fordeler/ulemper de har i dagens teknologitette klasserom. Videre er jeg interessert i hvordan vi kan øve opp elevers og studenters kritiske lesing og kildekritikk, samt forskjeller mellom lesing på papir og lesing på nett.

Ekspertområder

Ansatte detaljer