Anette Andresen

    • Førsteamanuensis
  • Institutt for psykologi, pedagogikk og juss
  • School of Health Sciences

Bakgrunn

Jeg er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og studieprogramleder for årsenheten og bachelorprogrammet i spesialpedagogikk på nett. Mine fagområder er språkvansker og dysleksi. Jeg er interessert i hvordan elever med disse utfordringene forholder seg til multimedielæring, og hvilke fordeler/ulemper de har i dagens teknologitette klasserom. Videre er jeg interessert i hvordan vi kan øve opp elevers og studenters kritiske lesing og kildekritikk, samt forskjeller mellom lesing på papir og lesing på nett.

Ekspertområder

Ansatte detaljer