Dharany Thurairajah

    • Høyskolelektor
  • Institutt for psykologi, pedagogikk og juss
  • School of Health Sciences

Bakgrunn

Dharany Thurairajah er Høyskolelektor i pedagogikk ved Høyskolen Kristiania og er emneansvarlig for emnene Digital ressurser, læring og undervisning, og Læring, kreativitet og innovasjon.

Dharany veileder også i emnene Flerkulturell pedagogikk, Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning, Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv.

Dharany har sin bakgrunn fra Universitetet i Oslo, og er utdannet Pedagogisk-psykologisk rådgiver. Hun har hatt ulike roller som både pedagog og spesialpedagog i Osloskolen. Hun har et bredt interessefelt innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk.

Ansatte detaljer