Studenter som trener.
Fasiliteter for studentene på Helse og psykologi

Anatomisk læringssenter

Vårt anatomiske læringssenter, som trolig er det eneste i sitt slag i Skandinavia, har stor verdi for din læring og forståelse av menneskekroppens oppbygning.

Anatomiundervisningen ved studier i Norge er ofte teoribasert. For å få en god forståelse av anatomi er det viktig å kunne studere detaljene i menneskekroppen tredimensjonalt. Lærebøker og plastmodeller vil aldri kunne gjengi detaljrikdommen og variasjonene som finnes i menneskekroppen.

Vi benytter derfor humane preparater i undervisningen, som har gjennomgått en spesiell plastineringsteknikk. Preparatene er svært detaljerte, og alt ned til minste blodåre og nerve er bevart. At du kan se på strukturer slik de virkelig er i kroppen, gir deg det beste utgangspunktet for å forstå menneskekroppens oppbygging.

Fysiologisk testlab

Vårt topp moderne fysiologiske testlaboratorium brukes til undervisning og forskning. Det å kunne gjennomføre ulike tester knyttet til fysisk form og helse er et viktig læringsmål på mange av våre studier, spesielt Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring. Studentene har undervisning samt mulighet for å gjennomføre spennende bacheloroppgaver knyttet til laboratoriet.

Vi tilbyr også utvalgte tester til eksterne kunder som ønsker å teste sin fysiske tilstand og prestasjonsevne. På testlaboratoriet kartlegges nåværende status, fremgangen måles, og det gis videre råd for mosjon og trening.

Les mer om ulike tester og bestill time

Studentklinikken

Studentklinikken har en sentral plass i helseutdanningene på Kristiania og drives som en ordinær klinikk. Studenter på bachelorstudiene i osteopati, akupunktur og ernæring har obligatorisk praksis på klinikken og får dermed omsatt teoretisk kunnskap til praktiske ferdigheter. Dette gir en økt faglig forståelse og gjør studentene bedre rustet til senere arbeidsliv.

Å være en god terapeut handler om å ha kunnskap innenfor både sykdomslære, diagnose og veiledning av pasienten. Du lærer å kommunisere og forholde deg til ulike typer mennesker og deres problemer, plager og sykdommer. Alle studentene har grundig opplæring i metodene som benyttes, innen akupunktur, ernæring eller osteopati samt et godt medisinsk fundament i anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Pasientene kan forvente behandling av høy kvalitet, hvor deres behov står sentralt. Det er alltid en erfaren veileder til stede som bistår underveis. I takt med utviklingen av egne ferdigheter får studentene gradvis mer ansvar for håndtering av pasienter, for å sikre en god overgang fra studenttilværelsen til en kompetent og sikker kliniker.

Les om behandlingene og bestill time

Treningsfasiliteter

Treningsrom i egne lokaler sikrer best mulig forståelse mellom teori og praksis for studenter på School of Health science.

Vi ønsker å forberede deg på arbeidslivet gjennom praktisk undervisning i akademiske studier. Treningslokalene skal sikre at det oppnås best mulig forståelse mellom teori og praksis via egentrening og instruksjon av andre. Treningslokalene er moderne og fylt med utstyr av god kvalitet.

Fasilitetene benyttes til både undervisning og praktisk øving for studentene i undervisningstiden og på egen hånd på kveldstid eller i helger. Alle studenter på Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring, Bachelor i trening og coaching og årsenhet i Personlig trening har fri tilgang til treningsfasilitetene.

Andre studenter ved School of Health Science kan også trene her når det ikke er undervisning, ved å inngå medlemskap og betale medlemskontingent.

Ernæringskjøkken

Vi har et moderne ernæringskjøkken tilpasset gruppearbeid med flere kjøkkenøyer og storskjerm som brukes i ernæringsundervisningen. Det inspirerer og øker forståelsen av den praktiske delen av ernæringskunnskapen.

På kjøkkenet undervises blant annet råvarekunnskap, der vi ser på mengder av mat og hva maten faktisk inneholder av næringsstoffer, samt spesialtilpasset kost til for eksempel cøliakere.

Kjøkkenet vil også kunne brukes til matlagingskurs for ulike grupper, der ernæringsstudenter i praksis skal lære bort sunn matlaging

Biolab

På mange av våre studier får du muligheten til å gjøre forsøk i laboratoriet. Her har vi avansert utstyr for ulike forsøk innen biomedisin.
Les mer om biolaben!