6277 - Nettstudium emne

Akademisk lesing og skriving

I dette emnet lærer du å knekke den akademiske koden. For å nå det målet, trenger du å lære hvordan du både leser og skriver fagtekster.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6277
Emnebeskrivelse

Akademiske tekster er en egen sjanger med noen helt spesielle kjennetegn og egenskaper. Det handler både om hvordan det faglige innholdet framstilles, hvordan argumentasjonen bygges opp og hvordan man dokumenterer det man skriver. Akademisk lesing og skriving henger tett sammen - for å bli god til å skrive en fagtekst, må man også lære seg hvordan man leser tekster.

Akademiske lesing og skriving legger vekt på kritisk og analytisk tenkning, samt å utvikle din evne til selvstendig tenkning. Du skal, etter å ha tatt emnet, ha blitt mer bevisst det skriftlige språkets betydning i akademisk kommunikasjon, etisk bruk av kilder og om etterrettelighet i forskningsprosessen.

Akademisk lesing og skriving består av følgende tema:

  • Oppgaveskriving
  • Informasjonskompetanse
  • Vitenskapsteori

Læringsutbytte

Ved fullført emne har du fått en innføring i den akademiske kulturens bakgrunn, tenke- og skrivemåte. Du vet også hvordan en akademisk tekst er bygget opp, og du kan indentifisere og analysere sentrale emner i en tekst. Videre vil du ha kunnskap om informasjonskompetanse: søkestrategi, riktig og etisk henvisning, samt evaluering av kilders kvalitet og relevans.

Et resultat av å ta akademisk lesing og skriving kan også gjøre at du oppnå bedre karakterer i videre studier, fordi du tilegner seg viktig og relevant kunnskap som vil utgjøre en forskjell for prestasjonene dine.

Emne detaljer

Akademisk lesing og skriving

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.