7054 - Nettstudium emne

Politikk og påvirkning

Dette er et emne som gir deg en innføring i politikk, politiske beslutninger og politisk makt.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7054
Emnebeskrivelse

Emnet belyser hvordan saker oppstår og håndteres, hvordan politikk kommuniseres og hvordan denne kommunikasjonen virker.

Du vil få grunnleggende kunnskap om norsk politikk og politisk og demokratisk tradisjon. Både historiske linjer, sentrale konflikter og utviklingstrekk blir omhandlet. Du skal få innføring i formelle organer, prosesser og strukturer, men også i de uformelle prosessene frem til beslutninger.

Kjennskap til ulike aktørers roller, partier og valgkamp og det politiske landskapet er sentralt. Det blir lagt vekt på hvilke forhold som påvirker politiske prosesser, og innsikt i hvordan ulike saker oppstår, vektlegges og håndteres. Du vil ved hjelp av kunnskap om det politiske landskapet kunne drøfte ulike saker og prosesser i lys av norske samfunnsforhold.

Etter dette emnet skal du være i stand til å utarbeide kommunikasjonsplaner med poengterte politiske analyser og anbefalinger av påvirkningsmuligheter og mulige utfall for ulike saker. Du vil også kunne kombinere systemkunnskap og innsikt i formelle og uformelle strukturer og prosesser med evne til selvstendige analyser av det politiske landskapet, politiske spørsmål og prosesser.

Politikk og påvirkning består av følgende tema:

  • Politisk teori
  • Offentlighet
  • Nasjonalstat
  • Parlamentarisme
  • Demokrati
  • Det norske politiske landskapet
  • Forvaltning
  • Politiske prosesser

Læringsutbytte

Du skal få kunnskap om norsk politikk og politisk og demokratisk tradisjon. Både historiske linjer, sentrale konflikter og utviklingstrekk blir omhandlet.

Videre vil du få en innføring i formelle organer, prosesser og strukturer, men også i de uformelle prosessene fram til beslutning. Kjennskap til ulike aktørers roller, partier og valgkamp og det politiske landskapet er sentralt. Det blir lagt vekt på hvilke forhold som påvirker politiske prosesser og innsikt i hvordan ulike saker oppstår, vektlegges og håndteres. 

Du skal få innsikt i forholdet mellom PR og politikk, hva som skjer i kulissene og hvordan politiske spørsmål kommuniseres og håndteres. 

Emne detaljer

Politikk og påvirkning

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.