Bilde av tre studenter går langs en gate i Oslo
Studielengde:2 år

Markedsførings­ledelse

En master i markedsføringsledelse gir deg solid kompetanse, med mulighet til å skreddersy din faglige profil basert på dine egne interesser.
OpptakÅpent
Bilde av tre studenter går langs en gate i Oslo

Nøkkelinformasjon

 • Tett på arbeidslivet

  Utdanningen speiler praksisfeltet og bruker dagsaktuelle problemstillinger fra bedrifter og offentlige etater.
 • Liten klasse

  Ved dette masterstudiet blir du en viktig deltaker i en liten studentgruppe.
 • Utveksling

  Du kan søke om utveksling til England i 3. semester. Les mer nederst på siden.
 • Opptakskrav

  Studiet krever bachelorgrad tilsvarende 180 studiepoeng og karakterkrav på minimum 2,5 (C i gjennomsnitt). Det er krav til spesifikke fagområder og metodefag. Les mer nederst på siden.
 • Pris

  55 000 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Master
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 120 studiepoeng
 • Oslo
 • 2 år
 • Norsk

Hva lærer du?

En master i markedsføringsledelse gir deg:

 • fordypning i hvordan forstå og skape verdi for bedrifter og kunder
 • praktiske oppgaver fra næringslivet
 • ferdigheter i å omsette innsikt til virkningsfull markedsføring

I tillegg til spesialiseringen innen markedsføringsledelse, kan du vinkle fagprofilen din mot det området du ønsker å jobbe med. Eksempler på slike moduler er:

 • Strategisk kommunikasjon
 • Innovasjon
 • HR

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Mastergraden går over to studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 120 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

 • BPR4100Bedriftsprosjekt: strategi og analyse

  I dette emnet ønsker vi at dere skal bidra til å løse en forretningsutfordring for en merkevarebedrift. Dere som tar dette emnet, får i oppgave å jobbe som konsulent og markedsanalytiker for å samle innsikt som kan hjelpe merkevarebedriften å finne en løsning på forretningsutfordringen.

  Ved starten av kurset får dere tildelt en «oppdragsbeskrivelse» fra merkevarebedriften. Dette er et forretningsproblem som dere må videreutvikle til en tydelig definert problemstilling.

  Først starter vi ved å se på sekundære informasjonskilder. I denne skrivebordsundersøkelsen leter vi etter bedriftsinformasjon, leter opp rapporter og bruker tilgjengelige analyseverktøy. Hensikten er å få en dypere forståelse for problemstillingen og utforme hypoteser og dele opp problemstillingen i ulike undersøkelsesproblem.

  Den neste fasen er knyttet til gjennomføring av et kvalitativt innsiktsprosjekt. Dere skal lede gjennomføringen av fokusgrupper og får ansvar for hele prosessen fra rekruttering av utvalg, utvikling av måleinstrument (intervjuguide), gjennomføring av fokusgruppen, analysere og rapportere kvalitativ markedsinformasjon.

  Neste fase er gjennomføring av et kvantitativt innsiktsprosjekt. Dere skal lage og gjennomføre en spørreundersøkelse. Dere får ansvar for å håndtere utvalg, oppfølging av respondenter og svarprosent, lage spørreskjema i egnet programvare og analysere resultatene, blant annet med driver- og klyngeanalyser.

  Den siste fasen handler om å utarbeide en rapport og lage en presentasjon. Her skal dere sammenstille informasjon fra ulike datakilder, skrive en rapport og presentere svaret på forretningsutfordringen, for så å komme med forslag til tiltak.

  Den jobben dere skal gjøre er å lede innsiktsprosjektet, samle inn og analysere data og presentere resultatene. Det kommer til å være oppgaver underveis i kurset hvor dere presenterer det arbeidet dere har gjort underveis.

  Resultatene fra analysen presenteres både som en skriftlig rapport og som en muntlig presentasjon.

 • MOG5100Masteroppgave

  Masteroppgaven skal gi studentene kunnskap og ferdigheter til å kunne løse komplekse problemstillinger i markedsføring. Masteroppgaven skal gi erfaring med å anvende teoretisk innsikt og forskningsmetode i et større selvstendig arbeid.

  Det er et mål at studentene i masteroppgaven setter sammen kunnskap og ferdigheter fra de foregående emnene i masterprogrammet i et avsluttende selvstendig arbeid med en relevant problemstilling.

  I masteroppgaven skal studentene:

  • Utvikle en presis problemstilling som er teoretisk og praktisk relevant for fagfeltet
  • Bruke relevant teori og forskning fra (og utover) masterprogrammet
  • Samle inn relevante data for å besvare problemstillingen, og analysere dataene på passende måte
  • Diskutere implikasjonene av funnene for teori og praksis

  Anbefalt lengde på masteroppgaven er ca. 25 000 - 30 000 ord, men det er ingen absolutte krav eller begrensinger til antall sider. Hva som er hensiktsmessig lengde på oppgaven vil variere med hensyn til problemstilling, teori og metode.

 • VAL999MA-22Valgemner
 • UTV999-MME30Alternativt: Utveksling (30 SP, herav 7,5 SP relatert til markedsføringsledelse)

Hva kan du bli?

Tommy Bjorøy står foran resepsjonen på Thon Hotel Opera i Oslo.

Tommy Bjorøy kapret drømmejobben i Olav Thon Gruppen før mastergraden var levert inn.

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  Kristiania er kjent for et sterkt fagmiljø innen fagområdene HR, markedsføring og kommunikasjon, som stadig brukes som eksperter i de store mediene. Våre studier er utviklet etter råd fra arbeidsgivere og bransjene, slik at du allerede under studiene får kunnskapen og erfaringen som trengs får å gå rett ut i jobb.

  Vi har profilerte forskere og forelesere som selv har lang erfaring fra arbeidslivet, noe du som student vil merke i løpet av utdanningen.

 • Slik er studiehverdagen

  Våre HR-studier scorer høyt i studentundersøkelser, og våre studenter driver selv linjeforeninger for HR både i Oslo og Bergen. Dette bidrar til at de kommer tett på bransjen som de utdanner seg til. 

  Med dyktige gjesteforelesere og et større praktisk virksomhetsarbeid i emnet HRM i praksis får alle våre studenter relevant og oppdatert kunnskap til mestring av morgendagens arbeidsliv. 

I nært samspill med næringslivet gir vår master i markedsføringsledelse deg dypere innsikt i blant annet digital markedsføring, forbrukerforståelse, merkevarer, markedskommunikasjon, strategi og analyse. 

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 15. juli. 
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
En ung person med oppsatt blondt hår, iført en rød langermet topp og en halskjede, smiler og poserer med hendene på hoftene på en bygate, med uskarpt bylandskap i bakgrunnen.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om våre studenter