Signe Alexandra Domogalla

    • Førstelektor
  • Institutt for scenekunst
  • School of Arts, Design and Media

Bakgrunn

Signe Alexandra Domogalla er førstelektor ved Høyskolen Kristiania og underviser i blant annet musikkteater, jazzdans, koreografi og entreprenørskap. Hun har jobbet som både utøver og skapende kunstner i musikkteater- og samtidsdansfeltet med spesielt fokus på tverrkunstneriske prosjekter og stedsspesifikke forestillinger.

Domogallas forskning omhandler hovedsakelig kunstnerisk utviklingsarbeid knyttet til sammenbindingen av ulike formidlingsformer i scenekunsten (for eksempel dans og tale som samtidige uttrykk) og produksjon av forestillinger. Hun er også spesielt interessert i skriftliggjøring og akademisering av den stumme kunnskapen som finnes i scenekunstfeltet.

Ekspertområder

Ansatte detaljer