Signe Alexandra Domogalla

    • Førstelektor
  • Institutt for scenekunst
  • School of Arts, Design and Media

Bakgrunn

Signe Alexandra Domogalla (hun/henne) er førstelektor ved Institutt for Scenekunst på Kristiania.  

Her underviser hun i basiskompetanse for musikkteater, fremføring- og formidlingspraksis, teoretiske emner innen scenekunst, koreografi og komposisjon, entreprenørskap for scenekunstnere, og intimitetskoreografi. Bakgrunnen hennes er som danser, dansepedagog og koreograf med hovedvirke innen jazz- og samtidsdansfeltet. Tverrkunstneriske prosjekter og stedsspesifikt arbeid er en viktig del av hennes kunstneriske praksis.  

Domogalla bidro til utviklingen av Musikkteaterhøyskolen og Norges første bachelor i musikkteater fra 2013-2019. 

Som forsker har hun et bredt interessefelt som kommer til uttrykk både gjennom kunstnerisk utviklingsarbeid og akademisk forskning.  

Forskningen sentrerer seg rundt utviklingen av metoder for å jobbe tverrkunstnerisk med spesielt dans og tale som likeverdige kunstneriske uttrykk i én form, samt bruken av autoetnografi og personlige narrativ som utgangspunkt for scenetekst. Hun jobber fra perspektivet til både utøver og skapende kunstner.  

I tillegg jobber hun tverrfaglig med forskning sentrert rundt metoder for å minske effektene av traumer og PTSD for ulike grupperinger, gjennom bruk av Narrativ eksponeringsterapi og scenekunst.

Ekspertområder

Ansatte detaljer