Miroslava sitter i mørk sofa og ser inn i kamera, med plante i bakgrunnen
Førsteamanuensis Miroslava Tokovska ved Institutt for helse og trening jobber med å utvikle et studieprogram i velferdsteknologi for eldre ved et slovakisk universitet.Foto: Kristiania

– Vi er donorpartner i dette prosjektet og bidrar blant annet med utvikling av et studieprogram i velferdsteknologi for eldre ved et slovakisk universitet, sier Miroslava Tokovska, førsteamanuensis ved institutt for helse og trening ved Kristiania.

Prosjektet, med tittelen University Enhancing the Smart Active Aging, er en del av fondsprogrammet Norway Grants. Fondet ble etablert av EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein for å støtte sosial og økonomisk utvikling i Europa. 

Samarbeidet med Slovakia startet opp høsten 2022 og rekrutteringen av studenter fra den eldre befolkningen er i gang. I løpet av våren skal forelesningene starte og Tokovska bidrar blant annet inn med digitale forelesninger. Prosjektet skal etter planen avsluttes i april 2024.

Gammel universitetsbygning i Slovakia, minner om en gammel bygård
En av universitetsbygningene ved University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia.

Eldreuniversitet

I Slovakia og i mange andre land har man på en helt annen måte enn i Norge lagt til rette for at eldre kan studere ved et universitet. Universiteter som tilbyr studieprogrammer for den eldre befolkningen kalles U3A (University of the Third Age), men begrepet er ikke særlig kjent i Norge.

– Dette er en del av universitetsstrukturen i Slovakia. Det utvikles egne studieprogrammer for eldre, tilpasset deres behov, og med vitenskapelige ansatte på professornivå som forelesere, sier Tokovska som selv kommer fra Slovakia, men som har bodd og jobbet i Norge i åtte år.

 – Tenk om vi etter hvert kunne fått til noe lignende her ved Kristiania: å utvikle studieprogrammer og tilrettelegge undervisning for den eldre befolkningen. Det ville også vært i samsvar med regjeringens mål om tiltak for å åpne utdanningssystemet for livslang læring, sier hun.

Norge har kommet mye lengre enn Slovakia både når det gjelder bruk og implementering av velferdsteknologi

Samarbeidsprosjekt

Det er University of Ss. Cyril and Methodius i Trnava som leder forksningsprosjektet om velferdsteknologi. Kristiania er donorpartner og også Matej BEL University i Slovakia bidrar inn. Kristianias andel av prosjektet beløper seg til i overkant av 400.000 kroner.

 – Norge har kommet mye lengre enn Slovakia både når det gjelder bruk og implementering av velferdsteknologi. Eldres kunnskap om denne typen teknologi er også større i Norge enn i Slovakia, sier hun. 

Dette er bakgrunnen for at Kristiania skal bidra med å utvikle et målrettet og praktisk studieprogram kalt “Smart active aging” og som omhandler denne typen hjelpemidler. Målet er at de eldre som tar kurset kan spre kunnskapen videre, og ikke minst ta denne typen teknologi i bruk for å gjøre hverdagen enklere.

– Ved slovakiske universitet kan eldre velge mellom studieprogram innen mer tradisjonelle universitetsemner som historie, psykologi og arkeologi. Et studieprogram i velferdsteknologi er noe helt nytt, sier Tokovska.

Mange anvendelsesområder

Med velferdsteknologi menes i denne sammenheng teknologi utviklet for å forbedre eldres livskvalitet. Teknologien omfatter en rekke enheter og systemer, som for eksempel smarte alarmer, døråpnere, mobiltelefoner med stor skjerm for å nevne noe. Målet med slik teknologi er å gjøre eldre mer selvstendige, trygge og mobile, samt å forenkle daglige aktiviteter. 

 – Vi tenker å rekruttere rundt 30-40 eldre til studieprogrammet i velferdsteknologi. Gjennom studiet vil vi gjøre kvalitative intervjuer med deltakerne der vi samler data vi kan bruke i forskningen, sier Tokovska videre. 

Foreløpig er tanken å samle data til tre ulike studier: den første skal undersøke hva eldre forstår av velferdsteknologi, hvorvidt de kan tenke seg å bruke den og hvilke oppfatninger, holdninger og meninger de har om denne typen teknologi. Den andre studien tar for seg på hvilken måte velferdsteknologi i dag benyttes i en del sentraleuropeiske land, mens den tredje omhandler hva yngre studenter i fag som pedagogikk og helsefag vet om mulighetene som i dag ligger i velferdsteknologi.

 – For slovakere er Norge kjent for å være et svært moderne og teknologisk utviklet land. At vi samarbeider med Slovakia om dette prosjektet kan være en sterk motivator for å få eldre til å både bli med i studieprogrammet og å bidra til forskningen, avslutter Miroslava Tokovska.

Foto av mann som står ute i en park

Alder ingen hindring, eller?

Lektor ved Høyskolen Kristiania ved institutt for økonomi og innovasjon, David Coates, skal kartlegge hvordan vi kan tilpasse samfunnet bedre for våre eldre.
Les hele saken