Senskader etter brystkreftbehandling - med fokus på fatigue. Er akupunktur et relevant behandlingstilbud?

 • Prosjektperiode: 2020 - 2024
 • Kategori: Anvendt forskning

Beskrivelse

Studien undersøker om akupunkturbehandling kan hjelpe ved kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere. I tillegg ønsker vi å registrere mulig effekt på andre symptomer relatert til senskader av kreftbehandling, som også kan påvirke fatigue (hetetokter, livskvalitet, angst, depresjon, søvn og søvnighet). 250 kvinner blir tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene gruppen får 10-12 akupunkturbehandlinger hos en akupunktør utdannet med en Bachelor i akupunktur fra Høyskolen Kristiania. De får en til to behandlinger ukentlig. Akupunkturbehandlingen er gratis for deltakerne. Den andre gruppen (kontrollgruppen) får ingen behandling mens studien pågår. Alle deltagere vil få skriftlig informasjon når studie resultatene foreligger.Les mer om studien her:https://www.kristiania.no/school-of-health-sciences/acubreast/ 


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Kreftforeningen

Deltakere

 • Terje Alræk

  • Prosjektleder
  • Professor

  Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Terje Alræk
 • Hilde Skjerve

  Hilde Skjerve

  • Prodekan
  • Høyskolelektor / Prodekan

  Kristiania

  School HS administrasjon

  Hilde Skjerve
 • Anette Sørensen

  Anette Sørensen

  • Høyskolelektor / Instituttleder

  Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Anette Sørensen
 • Stephen Birch

   Høyskolen Kristiania

   Høyskolen Kristiania

  • Merete Lindén Dahle

    Høyskolen Kristiania

    Høyskolen Kristiania

   • Hugh MacPherson

     University of York

    • Myeong Soo Lee

      Korea Institute of Oriental Medicine

     • Jun James Mao

       Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

      • Gary Deng

        Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

       • Weidong Lu

         Dana-Farber Cancer Institute

        • Adamassu Nadew Lamu

          Universitetet i Bergen

         • Stein Atle Lie

           Universitetet i Bergen

          Artikler om Acubreast

          Akupunktur kan hjelpe mot kronisk tretthet
          AcuBreast

          Akupunktur kan hjelpe mot kronisk tretthet

          En ny studie gir gryende bevis for at akupunktur virker positivt for å behandle kronisk tretthet hos overlevende etter brystkreft.
          Les mer
          • Er du brystkreftoverlever og vil vite mer om AcuBreast-studien?
           AcuBreast

           Er du brystkreftoverlever og vil vite mer om AcuBreast-studien?

           I dette intervjuet med prosjektleder Terje Alræk, forteller han alt du trenger å vite om AcuBreast-studien.
           Les mer
          • Vellykket internasjonal konferanse med tema Fatigue hos brystkreftoverlevere
           AcuBreast

           Vellykket internasjonal konferanse med tema Fatigue hos brystkreftoverlevere

           Mer enn 200 deltakere fra inn- og utland deltok på den internasjonale, tverrfaglige konferansen på Høyskolen Kristiania 23. og 24. september.
           Les mer
          • Vi rekrutterer! Har du lyst til å delta i studien?
           AcuBreast

           Vi rekrutterer! Har du lyst til å delta i studien?

           Den kliniske delen av AcuBreast-studien er nå startet – vi har inkludert de første 100 deltakerne, men trenger flere deltakere. Studien undersøker om akupunkturbehandling kan hjelpe ved kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere.
           Les mer
          • Tverrfaglig konferanse om fatigue hos brystkreftoverlevere, 23. og 24. september
           AcuBreast

           Tverrfaglig konferanse om fatigue hos brystkreftoverlevere, 23. og 24. september

           Fatigue er et tema der det er lite eller ingen forskning i Norge, og som det per i dag ikke tilbys tilfredsstillende behandling for.
           Les mer
          • Vi må dessverre utsette oppstart av behandling i AcuBreast-studien på grunn av Covid-19.
           AcuBreast

           Vi må dessverre utsette oppstart av behandling i AcuBreast-studien på grunn av Covid-19.

           I en klinisk studie, som AcuBreast-studien, blir data fra en eksperimentell gruppe sammenlignet med data fra en kontrollgruppe. Disse to gruppene skal være identiske i enhver henseende bortsett - fra akupunkturbehandling gitt til den ene gruppen. Alle deltakerne skal leve som normalt, og de kan gjøre egne tiltak som for eksempel trene, meditere eller endre kosthold. Alle slike tiltak vil bli registrert i begge gruppene.
           Les mer
          • Smittevern i AcuBreast-studien
           AcuBreast

           Smittevern i AcuBreast-studien

           Høyskolen Kristiania har strenge rutiner for smittevern. Vi følger smittesituasjonen i Oslo og Norge nøye og gjør nødvendige tiltak slik at de som deltar i AcuBreast-studien skal føle seg trygge. Både Høyskolen Kristiania og akupunktørene i studien følger Folkehelseinstituttet (FHI) sine pålagte smittevernrutiner. Slik situasjonen er per i dag tillater myndighetene én-til-én-kontakt i helsevirksomheter, slik som akupunkturbehandling, under forutsetning av at nasjonal bransjeveileder for smittevern følges. 
           Les mer
          • Ny studie: Kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere – er akupunktur et relevant behandlingstilbud?
           AcuBreast

           Ny studie: Kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere – er akupunktur et relevant behandlingstilbud?

           Studien undersøker om akupunkturbehandling kan hjelpe ved kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere.
           Les mer