Terje Alræk

    • Professor
  • Institutt for helse og trening
  • School of Health Sciences

Bakgrunn

Utdannelse

Terje Alræk er uteksaminert som akupunktør (BAc) i 1982 etter 3 års fulltidsstudium ved The International College of Oriental Medicine, England.

Etter lang praksis som akupunktør og NFR stipendiat ved ved Seksjon for allmennmedisin, Institutt for Samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, disputerte Alræk, 8. juni 2004 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Acupuncture in the prevention of recurrent uncomplicated lower urinary tract infection in adult women».

 

Forskning

Terje Alræk er leder for en forskergruppe som i august 2019 fikk tildelt 4,7 millioner fra Kreftforeningens og Brystkreftforeningens Rosa sløyfe-aksjon 2018. Forskningsprosjektet skal vurdere om akupunkturbehandling kan redusere kronisk tretthet etter brystkreftbehandling. Les mer om forskningsprosjektet her. 

Alræk har i de senere årene vært involvert i et internasjonalt samarbeid knyttet til å øke reliabiliteten og validiteten av tradisjonelle kinesisk medisinske diagnoser. Han hadde i den forbindelse et tre måneders studieopphold i 2015 i Boston (Martinos Center for Biomedical Imaging) og New York (The Department of Integrative Medicine at Mount Sinai Beth Israel Hospital).

Alræk sin forskning har vært relatert til kvinne helse, som f.eks. tilbakevendende urinveisinfeksjoner. Eller til hetetokter hos kvinner i overgangsalderen.

Ekspertområder

Ansatte detaljer