Fatigue er den senskaden kreftpasienter rapporterer hyppigst. Fatigue er en følelse av å være kronisk trett i lengere tid og er noe mange brystkreftoverlevere opplever i større eller mindre grad. AcuBreast-studien undersøker om akupunkturbehandling kan redusere fatigue etter avsluttet brystkreftbehandling. AcuBreast-studien er finansiert av Rosa sløyfe, et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen.

Interessert i å delta i AcuBreast-studien?