Forskningssamarbeid bidrar til kunnskapsutviklingen både nasjonalt og internasjonalt, det knytter fagmiljøer sammen og bidrar til fornyelse. Høyskolen prioriterer både nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Vi har utstrakt forskningssamarbeid både med enkeltforskere og forskningsinstitusjoner, nasjonalt og internasjonalt.

Henvendelser om forskningssamarbeid kan gjerne rettes til prorektor FOU/KU Kristi G. Bache eller til den aktuelle dekanen.

Nettverk og samarbeid

Høyskolen Kristiania er med i følgende nettverk:

CILECT (Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision) - The International Association of Film and Television Schools

CILECT er et forbund for etablerte utdanningssteder innenfor film, TV og liknende mediautdannelser på bachelornivå eller høyere. CLIECT har fokus på at medlemmene utvikler høye standarder innenfor utdanningen, forskning og opplæring.  CILECT ble grunnlagt i 1954 i Cannes i Frankrike. Per 2020 hadde CILECT mer enn 180 utdanningsinstitusjoner som medlemmer, fra over 65 land og 6 kontinenter. 

CIRRUS (Art and Design)

CIRRUS er et Nordisk-Baltisk nettverk for utdannelser innen kunst og design. Det er 18 medlemmer fra ulike kunst- og designutdannelser i Norden og de tre baltiske landene. CIRRUS er en del av Nordplus nettverk for høyere utdannelse.  

CUMULUS (International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media)

Cummulus er den eneste internasjonale organisasjonen for kunst- og designutdannelser, og forskning. Det er et forum som overfører kunnskap og beste praksis mellom medlemmene. Cummulus består nå av 360 medlemmer fra 63 land.

ELIA (The European League of the Institutes of the Arts)

Elia er et europeisk nettverk for høyere kunstutdannelser. I ELIA har man en plattform for å utveksle kunnskap om og utvikle kunstutdannelser. Med over 260 medlemmer i 48 land representerer ELIA over 300 000 studenter innenfor alle kunstdisipliner. ELIA legger til rette for at beste praksis for å utdanne kunststudenter blir tilgjengelig for alle medlemmer.

EUA (European University Assosiation)

Høyskolen Kristiania er assosiert medlem av EUA, som representerer mer enn 800 universiteter fra 48 europeiske lang. EUA spiller en avgjørende rolle i å påvirke EUs politikk om utdanning, forskning og innovasjon.  

NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium)

NORA er et norsk samarbeid mellom åtte universiteter, tre høyskoler og fire forskningsinstitutter som arbeider innen AI (Artificial intelligence), maskinlæring og robotikk. Samarbeidet styrker forskning, utdannelse og innovasjon i Norge innen disse feltene.  

Nordplus (Nordic and Baltic cooperation)

Nordplus har som mål å styrke utdanningssamarbeid mellom Norden og den baltiske regionen.  

Man ønsker å støtte både nordiske språk og kultur i tillegg til Nordisk-Baltisk samarbeid og forståelse. Nordplus retter seg mot utdanningssektoren. Det er åtte land som deltar i Norplus. I tillegg til de nordiske landene Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island, så er de tre baltiske landene med, Estland, Latvia og Litauen. Åland, Færøyene og Grønland har også selvstendig medlemskap.  

NORSI (Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship)

NORSI er et konsortium med 28 partnerinstitusjoner. NORSI er et forskningsted for ph.d. stipendiater i de nordiske landene innenfor feltene innovasjon og entreprenørskap. NORSI arbeider for å forbedre og styrke nordisk forskning, utdannelse og samarbeid innenfor innovasjon og entreprenørskap. 

UIIN (University Industry Innovation Network)

UIIN er et internasjonalt nettverk med kompetanse om samarbeid mellom universiteter og industrien. Fokuset er å øke samarbeidet mellom universitetene og industrien, og utvikle ny kunnskap som har stor innvirkning på samfunnet. Målet er at universiteter skal være i front på kunnskap, forskning og innovasjon, i tett samarbeid med industrien.