Den 23.–24. september inviterer School of Health Sciences til internasjonal konferanse om dette viktige kvinnehelseproblemet.

Med denne konferansen ønsker Høyskolen Kristiania å stimulere til tverrfaglig samarbeid nasjonalt og internasjonalt, og bidra til nye faglige perspektiver som kan hjelpe rammede kvinner. Konferansen er støttet av Norges Forskningsråd og det er gratis å delta.

Foreløpig program for konferansen

Under konferansen vil det deles kunnskap og erfaring fra nasjonale og internasjonale forskere om senskader generelt – med spesiell oppmerksomhet på fatigue. Denne senskaden er særlig utbredt blant brystkreftoverlevere, hvor én av tre opplever dette i større eller mindre grad.

Fatigue på dagsorden
– Det viktigste for oss er å sette fatigue på dagsorden, fordi at det er en tilstand som per i dag ikke har en adekvat behandling. Og Kreftforeningen bruker jo også det i noen av sine annonser der de skriver «kreftfri, men ikke frisk», sier professor Terje Alræk. Han leder AcuBreast-studien ved høyskolen.  

Senskader etter brystkreftbehandling har ofte en inngripende påvirkning i kvinnenes liv, og virker inn på både livskvalitet, arbeidsevne og relasjoner.

– Fatigue er ikke en type trøtthet som går over, sånn som vi andre kan gjøre ved å sove eller hvile. Dette er en vanlig og utbredt senskade etter kreftbehandling som også forringer livskvaliteten. Hvordan blir denne pasientgruppen møtt i helsevesenet? Hvilke erfaringer har vi gjort oss om tiltak som kan bedre deres situasjon? Dette får du høre mer om på denne konferansen, sier Terje.

Internasjonale forskergrupper ved ulike sykehus/behandlingsinstitusjoner vil under konferansen fortelle om deres erfaringer med behandlingstilbudet gitt til kreftoverlevere.

Målgruppen er først og fremst helsepersonell, helsestudenter, helsepolitikere, støtteapparat og brukerorganisasjoner, men selvsagt er også brystkreftoverlevere hjertelig velkommen til å delta.

Konferansen er en såkalt hybridkonferanse. Det betyr at det meste vil skje digitalt, men noen få inviterte gjester vil være fysisk til stede i høyskolens storstue Ernsts hage, Prinsensgate 7-9 i Oslo. Alt vil foregå på engelsk og tittelen er «Interdisciplinary conference on fatigue in breast cancer survivors – a prevalent health issue».

Dersom du ønsker å følge konferansen på live streamen, kan du registrere deg her.

Påmelding for FYSISK FREMMØTE gjøres ved å sende epost til meretelinden.dahle@kristiania.no med navn, telefonnummer og epostadresse som kreves pga. smittesporing. Vi vil følge myndighetenes råd og anbefalinger om smittevern under konferansen.

Det er gjort forskning på akupunkturbehandling av kreftoverlevere i England, USA og Tyskland, og resultatene derifra er lovende. Så AcuBreast-studien er tuftet på at ny innsikt ikke oppstår i et vakuum, men at den alltid bygger på tidligere lærdom. Derav kom ideen til å forske på om dette kunne hjelpe brystkreftoverlevere som sliter med kronisk tretthet.

AcuBreast-studien vil foregå i Oslo og Viken, men grunnet Covid-19 er oppstartsdatoen blitt flyttet fram i tid mer enn en gang. Studien starter nå opp igjen medio september, og vil strekke seg over tre år. 

​Tekst: Gro Matland Nevstad