Arbeidsvilkår for skeive i akademia: En empirisk undersøkelse av mangfold, (selv)sensur og akademisk frihet

 • Prosjektperiode: 2024
 • Kategorier: Anvendt forskning, Faglig utviklingsarbeid, Grunnforskning

  Beskrivelse

  I Norge mangler vi systematisk forskningsbasert kunnskap om arbeidsvilkår blant forskere, studenter og ansatte som identifiserer seg som 'skeive' (LHBTQ+) ved høyere utdanningsinstitusjoner. Eksisterende statistikk fokuserer hovedsakelig på kjønnsbalanse og etnisk mangfold. Forskning fra andre land viser at diskriminering, selvsensur og minoritetsstress er utbredt. En pilotstudie fra 2022 blant medlemmer i Skeiv Forskningsgruppe (n=16) indikerte at tilsvarende utfordringer finnes i Norge. SSB-funn fra 2023 viser at skeive opplever lavere livskvalitet enn heterofile, og at arbeids- og studieforhold er en medvirkende faktor ift minoritetsstress og diskriminering. Med denne undersøkelsen ønsker vi å gå bredt ut for å samle inn svar fra langt flere forskere og ansatte i norsk akademia og analysere dem. På dette grunnlaget kan vi bidra med viktig kunnskap om de reelle utfordringene med mangfold og arbeidsvilkår i dagens akademia, og komme med konkrete forslag til tiltak og forbedringer.


  Finansiering

  Prosjektet er finansiert av Universitetet i Stavanger og Høyskolen Kristiania

  Deltakere

  • Jon Martin Larsen

   Jon Martin Larsen

   • Prosjektleder
   • Høyskolelektor
   • PhD candidate

   Kristiania

   Institutt for kommunikasjon

   Jon Martin Larsen
  • Elisabeth Lund Engebretsen

    Universitetet i Stavanger