Health and Academic Performance with Happy Children (HAPHC)

 • Prosjektperiode: 2020 - 2023
 • Kategori: Anvendt forskning

Beskrivelse

Bakgrunn: Overvekt / fedme hos barn og ungdom er, sammen med redusert fysisk inaktivitet, et stort helseproblem. Studier har avdekket at barn lærer lettere, husker bedre og trives mer hvis fysisk aktivitet kombineres med undervisning. I tillegg forbedrer “bivirkningene” av økt fysisk aktivitet helsen og trivselen til et stort antall barn. Det er vist at PAAC (Physical Activity Across the Curriculum) programmene økte fysisk aktivitet så vel som akademisk prestasjon. HAPHC-prosjektet (Health & Academic Performance with Happy Children) er basert på HOPP-prosjektet (Health Oriented Pedagogical Project) og tar sikte på å styrke den faglige forståelsen av PAAC-programmer som gjør det mulig for skoler å implementere fysisk aktivitet i læreplanen, samt evaluering og tilpasning for å bli implementert i stor skala i europeiske land.Metoder: HAPHC er en kunnskapsallianse innen utvikling av pedagogiske ferdigheter og fysisk aktivitet for lærerne i grunnskoler i tre europeiske land - Østerrike, Slovenia og Belgia. Ved å erstatte teoretiske aktiviteter med et skolebasert fysisk aktivitetsprogram, vil barna delta på fysisk aktivitet mens de lærer pensum. Ved å bruke skolen som arena nås alle sosioøkonomiske lag, med et potensial til å redusere ulikhet i helse.Effekt av prosjektet: HAPHC-prosjektet har som mål å fremme folkehelse innen fysisk aktivitet, inaktivitet, kosthold og forebygging av ikke-smittsomme sykdommer blant barn i grunnskoler over hele Europa ved kunnskapsoverføring og gjøre det mulig for skoler å iverksette fysisk aktivitet i læreplanen.


Deltakere

 • Per Morten Fredriksen

  • Prosjektleder

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania

 • Dominique Hansen

   Universiteit Hasselt

  • Nandu Goswami

    Medizinische Universität Graz