Sammenheng mellom hvit støy og hallusinasjoner

 • Prosjektperiode: 2018 - 2024

Beskrivelse

Forskningen skal utforske under hvilke betingelser friske personer hallusinerer (hører stemmer). For å gjøre dette kombinerer vi to typer betingelser, hvit støy og absolutt stillhet, som representerer to sensoriske ytterpunkter ved at den første overstimulerer (bottom-up drevet) og den andre understimulerer (top-down drevet) det auditive systemet. Begge betingelsene har tidligere blitt assosiert med hallusinasjoner men ikke blitt undersøkt samtidig. I denne studien ønsker vi å undersøke hvilke trekk og tilstander hos forsøkspersonene som fremmer hallusinasjoner. For eksempel forventer vi at forsøkspersoner som skårer høyt på schizotypiske personlighetstrekk (spørreskjema) og angst/dårlig humør/stress (spørreskjema, kortisolnivå) hallusinerer mer enn de som skårer lavt. Derimot forventer vi færre hallusinasjoner ved høye nivåer av hormonet østrogen jamfør østrogen-hypotesen for schizofreni. Hormonnivåene måles ved spytteprøver. Funnene kan ha overføringsverdi til schizofrenipasienter.

Deltakere

 • Helene Hjelmervik

  • Prosjektleder

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania

 • Peder Olaf Laugen Heggdal

   Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

  • Julien Freddy Laloyaux

    Universitetet i Bergen

   • Josef Johann Bless

     Universitetet i Bergen