6551 - Nettstudium emne

Anvendt kunstig intelligens og maskinlæring

Lær deg hands on hvordan kunstig intelligens og maskinlæring brukes i praksis.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
5
Pris
kr 8 050
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6551
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

I dette nettbaserte emnet vil dyktige fagfolk lære deg teori og arbeidsmetodikk for å jobbe med kunstig intelligens og maskinlæring. Du vil lære om sentrale utfordringer, løsninger og anvendelser, og tilegne deg kompetanse som kan brukes i reelle arbeidssituasjoner.

Emnet tar for seg følgende tema:
• Dataanalyse og maskinlæring som prosess
• Veiledet læring
• Ikke-veiledet læring
• Dyp læring og overføringslæring
• Forsterkende læring
• Testing og evaluering av modeller
• Forklarbarhet

Studiet kan kombineres med jobb og privatliv. Det er nettbasert med veiledningstekster, læringsfilmer, øvingsoppgaver og obligatoriske innsendingsoppgaver, samt mulighet for frivillige studentsamlinger på Zoom. Du vil motta personlig tilbakemelding fra en faglig dyktig veileder.

Merk at noe av læringsmaterialet er på norsk og noe på engelsk, men alle læringsfilmene er tekstet på norsk.

I dette emnet vil vi arbeide med kjørbar Python-kode i Jupyter notebooks. Du trenger ikke være en erfaren programmerer, men må kjenne Python godt nok til å kunne lese og forstå programkode, og gjøre enkle justeringer av eksisterende kode. Du bør også ha grunnleggende matematisk forståelse.

Dette er andre del av et praktisk rettet videreutdanningsstudium som består av to frittstående emner. Du må ikke ha tatt det første emnet, «Innføring i kunstig intelligens og maskinlæring», for å ta dette emnet, men du bør ha grunnleggende oversikt over hovedprinsipper og sentrale konsepter innen kunstig intelligens. Videre bør du kjenne til storparten av begrepene gjengitt i vedlagte begrepsoversikt. Læringsfilmer og korte begrepsforklaringer fra innføringsemnet vil være tilgjengelig for deg som tar dette emnet, men du vil ikke få tilgang til hele innføringsemnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal du forstå sentrale utfordringer, løsninger og anvendelser av maskinlæring. Du skal kunne forklare hvordan de vanligste maskinlæringsalgoritmene fungerer, bruke maskinlæring som et verktøy for å hente ut informasjon fra data, og anvende maskinlæring og dyp læring i praksis.

Emne detaljer

Anvendt kunstig intelligens og maskinlæring

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.