6550 - Nettstudium emne

Innføring i kunstig intelligens og maskinlæring

Skaff deg praktisk, dokumenterbar kompetanse i kunstig intelligens og maskinlæring.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
5
Pris
kr 8 050
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6550
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

I dette nettbaserte emnet vil dyktige fagfolk lære deg grunnleggende prinsipper, verktøy og metoder innen kunstig intelligens og maskinlæring. Dette er teknologier med mange bruksområder, blant annet bedre utnyttelse av data, automatisering og effektivisering av prosesser, og utvikling av nye måter å løse oppgaver på.

Du vil få en god, overoverordnet forståelse for dette teknologiområdet, og tilegne deg en kompetanse som kan brukes i reelle arbeidssituasjoner.

Emnet består av følgende tema:
• Introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring
• Data og etikk
• Datakvalitet og preprosessering
• Veiledet læring
• Ikke-veiledet læring
• Overføringslæring og forklarbarhet
• Produksjonssetting, systemkrav og sikkerhet

Studiet kan kombineres med jobb og privatliv. Det er nettbasert med veiledningstekster, læringsfilmer, øvingsoppgaver og obligatoriske innsendingsoppgaver, samt mulighet for frivillige studentsamlinger på Zoom. Du vil motta personlig tilbakemelding fra en faglig dyktig veileder.

Merk at noe av læringsmaterialet er på norsk og noe på engelsk, men alle læringsfilmene er tekstet på norsk.

Vi anbefaler at du har grunnleggende matematisk forståelse og gjerne noe erfaring med programmering, selv om du ikke vil programmere noe i dette emnet.

Dette er første del av et praktisk rettet videreutdanningsstudium som består av to frittstående emner. Du kan selv velge om du vil ta ett eller begge. Dette første emnet vil gi overordnet forståelse for fagfeltet og kompetanse i å vurdere hensiktsmessige metoder for typiske problemer. Det andre emnet, «Anvendt kunstig intelligens og maskinlæring», vil gi mer hands on kompetanse i å bruke maskinlæring i praksis.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal du kunne identifisere problemstillinger som kan løses med kunstig intelligens, reflektere over relevante problemstillinger, og vurdere hensiktsmessige metoder for typiske problemer. Dette innebærer blant annet å kunne vurdere data, systemkrav, sikkerhet og ulike applikasjons-scenarier.

Emne detaljer

Innføring i kunstig intelligens og maskinlæring

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.