Høyskolen Kristiania har et institusjonelt ansvar for å tilrettelegge for og påse at krav til personvern er ivaretatt. Flere kontaktpersoner kan gi råd og veiledning.

Ta kontakt med din forskningsrådgiver eller forskadm@kristiania.no om du har et spørsmål knyttet til et pågående forskningsprosjekt eller en prosjektsøknad.

Kristianias personvernombud kan kontaktes på mail personvernombud@kristiania.no hvis du har generelle spørsmål om personvern.

Personvern