Instruks for bruk av IT-utstyr ved Høyskolen Kristiania.

Vedtatt i høyskoleledelsen 26.06.18