Ansatte fra ASKO på Kristiania for å motta vitnemål.
Hele 32 ansatte fra ASKO har nå fullført en bachelorgrad i logistikk og innkjøpsledelse. Tidligere i høst var de samlet på Kristiania for å motta vitnemål. Foto: Haakon Dueland

– ASKO-skolen bidrar til mye viktig, både for hver enkelt ansatt og for selskapet som helhet. Her skaper vi en felles forståelse for mål og verdier, samtidig som vi formidler kompetanse som er gyldig over tid og kritisk for ASKO. I tillegg investerer vi i de ansatte, noe vi mener er viktig for å beholde og tiltrekke nye medarbeidere, forteller Jonny Solheim Thomassen.  

Han har vært med på å bygge opp ASKO-skolen og mener at intern kompetanseutvikling er helt avgjørende for selskaper som ønsker å drive lønnsomt – og som vil gripe og utnytte de mulighetene ny teknologi tilbyr.  

– Det vi i ASKO gjorde i fjor, er ikke godt nok i år. Ny teknologi stiller nye krav til arbeidsmåter, og vi er derfor nødt til å være frempå og utvikle oss – og det henger sammen med læring og videreutdanning.   

En av deltakerne fortalte meg at hun, til tross for mange sene kvelder og helger, ville ha gjort det hele på nytt – og det sier jo i grunn det meste! 

Inngikk samarbeid med Kristiania   

Det er snart 15 år siden Thomassen begynte å jobbe med kompetanseutvikling i ASKO. I løpet av årene har tusenvis av ansatte vært på kurs, foredrag og workshops, og gjennom det bidratt til å utvikle både seg selv og selskapet som helhet. Nå har 32 mellomledere gjennomført en hel bachelorgrad i logistikk og innkjøpsledelse, utviklet og levert av Kristiania.  

– Det startet med at vi så at flere av førstelinjelederne ikke hadde noe formell kompetanse ut over videregående skole, og det ønsker vi å tilby dem, forteller Thomassen.  

Han tok derfor kontakt med Kristiania, og like etterpå begynte arbeidet med å utarbeide et eksklusivt kompetanseprogram skreddersydd for ASKO.  

– Det vi først og fremst ønsket, var å gi de ansatte en helhetsforståelse av logistikk, både teoretisk og praktisk, samtidig som alle oppgaver og eksamener måtte være relevante for de daglige arbeidsoppgavene. Vi var også opptatt av at utdanningen skulle gi formell kompetanse, og at det skulle være mulig å gjennomføre ved siden av full jobb.  

Gode tilbakemeldinger fra studentene 

Drøyt ett år etter at ASKO tok kontakt med Kristiania, var de i mål med en skreddersydd utdanning innen logistikk og innkjøpsledelse. Basert på motivasjonssøknader ble 32 ansatte plukket ut til bachelorgraden, mens rundt 250 fikk plass på de ulike enkeltemnene. Undervisningen ble lagt til ASKO-skolens egne lokaler, med forelesere fra Kristiania og jevnlige samlinger i arbeidstiden. På den måten ble det enklere for de ansatte å fullføre bachelorgraden ved siden av jobb.  

Det vi i ASKO gjorde i fjor, er ikke godt nok i år. Ny teknologi stiller nye krav til arbeidsmåter, og vi er derfor nødt til å være frempå og utvikle oss – og det henger sammen med læring og videreutdanning. 

Og i september 2022 – cirka 4,5 år etter studiestart – var alle bachelorgrad-studentene samlet i Ernst Hage hos Kristiania, hvor de ble tildelt vitnemål og feiret med kake og taler.  

 – Tilbakemeldingene fra studentene har vært veldig gode. Jeg fikk nylig en e-post fra en av deltakerne, som skrev at hun hadde lært mye og samtidig blitt bedre kjent med ASKO. Hun skrev også at hun, til tross for mange sene kvelder og helger, ville ha gjort det hele på nytt – og det sier jo i grunn det meste!