Master - Samlingsbasert

Erfaringsbasert master i ledelse

Denne masteren gir deg en bred og helhetlig forståelse av ledelse, slik at du blir bedre rustet til å håndtere både dagens og morgendagens utfordringer og omstillingskrav.

Studiested
Samlingsbasert
Mulig grad
Master
Studiepoeng
90
Gjennomføring
Deltid
Språk
Norsk
Opptakskrav
Pris
Se pris per emne
Programbeskrivelse

Gå til:

Hva er erfaringsbasert master?

Dette er et fleksibelt studium for deg som allerede har et lederansvar eller ønsker en lederrolle i en privat, offentlig eller frivillig organisasjon. Programmet bidrar til at du blir faglig oppdatert i et arbeidsmarked i rask endring.

 • Studiet består av en rekke emner. Du kan velge om du vil ta ta enkeltemner som en videreutdanning eller å sette dem sammen til en mastergrad.
 • Studiet tilbys på deltid og er samlingsbasert. Det er derfor enkelt å kombinere med jobb og privatliv. Slik kan du også bygge nettverk samtidig som du øker egen kompetanse. 

I emnene legges det vekt på prosjekt- og problembasert læring.

Bildelenke til veiledningsside.

Spørsmål om studiet?

Hva lærer du?

I dette ledelsesprogrammet skiller vi på Kristiania mellom lederskap på tre nivåer:

 • ledelse av organisasjoner (strategisk lederskap)
 • ledelse av mennesker i den avgjørende førstelinjen (operativt lederskap)
 • ledelse av jeg-et, hvor fokuset er selvutvikling (personlig lederskap)

Vi anser personlig utvikling og selvledelse som en solid plattform for utøvelsen av både operativt og strategisk lederskap. Valgemnene er derfor inndelt i disse tre lederskapsnivåene som også utgjør programmets helhetlige ledelsesperspektiv.

Dette helhetlige ledelsesperspektivet skal gi deg:

 • selvinnsikt
 • selvutvikling
 • kunnskaps- og ferdighetsutvikling
 • operative verktøystrategisk forståelse

Hos oss på Kristiania kan du fordype deg i emner som:

Utdanning tett på arbeidslivet

Programmet er utviklet i samarbeid med arbeidslivet og tar utgangspunkt i et arbeids- og organisasjonsliv i hurtig endring, hvor utviklingen innen blant annet teknologi, økonomi og bærekraft setter premissene og påvirker hvordan ledere organisere og leder team, avdelinger og organisasjoner. Du får her et faglig oppdatert studium som bygger på ny forskning og kombinerer dette med eksempler og reelle caser fra arbeidslivet.

Samtidig kan du i flere emner jobbe med prosjekter hvor problemstillingene kan komme fra din egen arbeidsplass.

Møt fagmiljøet

Vi er et tverrfaglig miljø med solid erfaring både fra forskning og næringsliv. Vi mener at ledelseskompetanse handler om lederskap på flere nivåer og områder og bør derfor omfatte tverrfaglighet. De fleste fagressursene har tilhørighet ved School of Communication, Leadership, and Marketing og ved Forskergruppen Arbeidsliv og bærekraft. I tillegg består programmet av emner fra fagmiljøene ved School of Arts, Design, and Media samt fra School of Economics, Innovation, and Technology.

Foto av Rune Bjerke.

Studieprogramleder

Rune Bjerke er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon. Bjerke forsker på mestring, prestasjoner og merkebygging – hvordan skal organisasjoner utvikle sine kapabiliteter i organisasjonsutviklings- og merkebyggingsprosessen både på organisasjons- og individnivå.

Les mer på Rune Bjerkes ansattside.

Fagmiljø accordion

Denne graden er utviklet av fagmiljøet ved School of Communication, Leaderhip, and Marketing, som tilbyr utdanninger fra Bachelor- til ph.d-nivå. Avdelingen kjennetegnes av gode pedagoger og høy tilfredshet i studentundersøkelser, og har aktive forskere og forskergrupper.

Ofte stilte spørsmål

  Studiedetaljer

  • Hvordan blir du en god historieforteller?
   Kunnskap Kristiania

   Hvordan blir du en god historieforteller?

   Forfattere trenger teknikker som plotutvikling, karakterbygging, og stemningssetting for å navigere gjennom skriveprosessen.
   Les mer
  • Fire tips for å håndtere smerter
   Kunnskap Kristiania

   Fire tips for å håndtere smerter

   Å leve med langvarige smerter kan være utfordrende, men der finnes metoder som kan hjelpe deg å takle det bedre og dermed forbedre livskvaliteten din.
   Les mer
  • Terror, klima og geopolitikk: kan vi lære noe av Barbies «nearshoring»?
   Kunnskap Kristiania

   Terror, klima og geopolitikk: kan vi lære noe av Barbies «nearshoring»?

   Globale forsyningskjeder er under press. Løsningen for moderne logistikksystemer kan ligge i en strategi Barbie pekte på.
   Les mer
  • En bærekraftig framtid er digital
   Kunnskap Kristiania

   En bærekraftig framtid er digital

   Innovative plattformer bidrar til at vi utnytter ressurser på en mer effektiv måte, og viser veien for hvordan fremtiden kan formes bærekraftig.
   Les mer
  Enkeltemne
  10-40 timers studier per uke

  7.5-30 studiepoeng per semester

  Emnene tas på deltid og gjennomføres samlingsbasert. Ta ett emne eller  sett dem sammen til en erfaringsbasert mastergrad på 90 studiepoeng. 
  For å oppnå en mastergrad må du fullføre
  - valgfrie emner med til sammen 45 studiepoeng
  + et kjerneemne (obligatorisk emne) på 15 studiepoeng
  + masteroppgave på 30 studiepoeng

  Studieplanlegger

  For deg som ønsker å gjennomføre studiet i eget tempo og/eller har en tilpasset studieplan.

  Sammendrag

  Sammendrag