Rune Bjerke

    • Professor
  • Institutt for ledelse og organisasjon
  • School of Communication, Leadership and Marketing

Bakgrunn

Rune Bjerke er professor ved Kristiania.

«Det overordnede perspektivet i forskningen og kurs eller emner er, både på organisasjons- og individnivå, hvordan innsiden bør utvikles for å mestre og prestere. I selvledelse bør et overordnet mål være å styre selvutviklingsprosesser mot å styrke mental og fysisk helse for å sette seg i stand til å mestre og prestere bedre. Slike prosesser bygger samtidig selvfølelse og selvtillit. Innen organisasjonsutvikling, ledelse og HRM er utviklingsprosessen tilsvarende. Det er mennesker og grupper som skal utvikles for å mestre, prestere og oppnå organisatoriske resultater. Merkebyggingen av individer og organisasjoner handler derfor om hvordan organisasjoner utvikler kapabiliteter hvor blant annet tilpasningsevne, motstandskraft, utholdenhet og viljestyrke er avgjørende viktig.»
—Rune Bjerke

Bjerke jobber med forskningsprosjekter og kurs som handler om hvordan organisasjoner, ledere og ansatte kan utvikle ferdighetskompetanse for å mestre og prestere i organisasjoner og i markedet. Han anser implementering av sunn selvledelse, helseledelse, interne eventer og intern aktivering av idretts-sponsing som interessante strategiske verdiskapningsverktøy.

Bjerke er også pådriver i planlegging og gjennomføring av interne eventer.

Artikkel: Rune Bjerke - professor med gründerinnstilling

Psykologisk.no: Fellestrening på arbeidsplassen kan gi helsegevinster

Utvalgte artikler skrevet av Rune Bjerke:

Ansatte detaljer