Foto av Trond Adland med et tre i bakgrunnen.
Trond Adland er konsernsjef i Lund-gruppen, og har lang erfaring som toppleder. – Ikke tro eller tenk at du er ferdig utlært, det holder ikke, ny vekst skapes med ny kompetanse, mener Adland.

– Å gi ordre er ofte ikke en god lederstil, for det skaper hverken engasjement eller motivasjon hos de ansatte, sier Trond Adland.

Han har ledet en rekke selskaper i mange ulike bransjer, og ser at det stadig blir viktigere å holde seg oppdatert for å kunne fungere godt som leder.

– Mange virksomheter har i dag en langt mer kompleks rolleinndeling enn tidligere. Lederrollen er blitt mer krevende. For å forstå helheten du er en del av, er det viktig å holde seg oppdatert og alltid fortsette å utvikle seg. Ikke tro eller tenk at du er ferdig utlært, det holder ikke, ny vekst skapes med ny kompetanse, mener Adland.

Få har lært å lede

En leder har stor påvirkning på de ansattes hverdag. Flere studier fra STAMI viser at ansatte som opplever lederen sin som rettferdig, rapporterer mindre helseplager og har lavere risiko for uførepensjonering. Likevel har mange ledere lite eller ingen utdannelse innenfor faget ledelse.

– Mange rykker opp i virksomheten fordi de er faglig dyktige. Men til tross for at lederrollen er ny, med helt andre ansvarsområder, følger det ikke automatisk med ny kompetanse, sier Rune Bjerke, professor ved institutt for ledelse og kommunikasjon ved Kristiania.

Nå er han i gang med finpussen på den nye lederutdanningen Erfaringsbasert master i ledelse, som starter opp i 2024. Det blir en fleksibel utdanning som kan tas på deltid, der ledere som ønsker å utvikle seg kan velge både emner og rekkefølge selv. Gjennom samlinger kan de utvide nettverket sitt, og dra nytte av erfaringer fra andre ledere i ulike posisjoner, både i offentlig og privat sektor.

Etter 19 år med forskning og undervisning, anser han seg fremdeles ikke som utlært. For livslang læring er noe som gjelder for alle mennesker, uavhengig av rolle eller nivå, mener Bjerke.

– Disse lederne er mest attraktive

– Ledelse er faktisk ganske krevende. Du skal lede ulike persontyper med ulike stillinger, og ofte ganske ulike behov. Kommunikasjonsutfordringene kan bli store om du ikke er forberedt, sier Bjerke.

– Hvilke egenskaper, ferdigheter eller kompetanse har du bruk for i jobben din? Har du den kompetansen du trenger? Her tror jeg de fleste har godt av å utfordre seg selv, og ta et skritt inn på læringsarenaen, legger han til.

Trond Adland er enig. Han anbefaler at ledere selv tar initiativ til egen utvikling. Selv har han vært bevisst på å skaffe seg stadig mer tverrfaglig kompetanse, både gjennom å lede virksomheter i ulike bransjer, og gjennom studier og videreutdanningsprogrammer.

Ledere som er ivrige etter å lære mer, er mer attraktive på arbeidsmarkedet. Det handler om selvstendighet og initiativ.

– Mange har godt av en time-out der de får mulighet til å se både virksomheten og seg selv litt utenfra. Og ledere som er ivrige etter å lære mer, er mer attraktive på arbeidsmarkedet. Det handler om selvstendighet og initiativ, mener Adland.

Dersom han skulle rekruttere en ny leder, og hadde to identiske CV-er foran seg, hadde han uten tvil valgt den kandidaten som hadde vist initiativ for å utvikle seg.

Dette må moderne ledere kunne

Foto av Trond Adland i et parklandskap, mens han lener seg mot et bord.
Konsernsjef Trond Adland er ikke i tvil: Dersom han skulle rekruttere en ny leder, og hadde to identiske CV-er foran seg, ville han valgt den kandidaten som hadde vist initiativ for å utvikle seg.

Adland merker godt at de nye generasjonene i arbeidslivet krever andre typer ledelse enn før. For å tilfredsstille dem, må ledere evne å engasjere, motivere, og skape entusiasme på andre måter enn tidligere.

– For å kommunisere på en måte de responderer på, må du lese de ulike menneskene i teamet ditt, og forstå hva de trenger, forklarer han.

– På den ene siden har du en introvert dataingeniør som ikke ønsker å forstyrres, og på den andre siden en ekstrovert selger som ønsker debatt, ros og anerkjennelse. Balansen mellom ledelse fra leder og egen selvledelse er i stor grad situasjonsstyrt og utfordrende,  men gjennom masterprogrammet kan man effektivt tilegne seg denne kompetansen, slår Adland fast.

– Mange blir så opptatt av lederens perspektiv, at de glemmer selve målgruppen til lederskapet.

Rune Bjerke er enig med Adland. Det er derfor personlig utvikling er en viktig del av den nye lederutdanningen han har utviklet.

– Mange blir så opptatt av lederens perspektiv, at de glemmer selve målgruppen til lederskapet. Her er det helt avgjørende å jobbe med sin egen selvinnsikt. For hvordan oppfattes du som leder? Hvordan lykkes du med å lytte og invitere til medvirkning, samtidig som du fremstår med den autoritet som trengs for å fatte beslutninger? Den balansen er vanskelig, der er det mange som sliter, mener Bjerke.

Mange mennesker har et inntrykk av at de er som de er, og ikke kan forandre seg. Men for en leder, kan det være avgjørende å se sammenhengene mellom deres operative, strategiske og personlige lederskap. Da ser du tydelig at den personlige utviklingen ikke er noe du kan hoppe over – det er en forutsetning for å kunne bidra godt til det øvrige.

– Innenfor erfaringsbaserte masterprogrammer er dette en ny måte å tenke på, forklarer Bjerke. 

Tett på studentene

For å sikre at det nye masterprogrammet dekker det kompetansebehovet som finnes i dag, har Rune Bjerke og kollegaene tett dialog med næringsliv, foreninger og ulike organisasjoner.

Når den første gruppen ledere møtes til samling i 2024, er det til et skreddersydd program med mye dialog, oppfølging og veiledning.

– For oss er det viktig å være tett på studentene. Der er vi helt klart blant de aller beste i landet, avslutter Bjerke.

EBM ledelse + kontakt Content card w img