3226 - Samlingsbasert emne

Storytelling som strategisk verktøy

Lær hvordan du skaper og bruker historier som verktøy for å oppnå dine mål

Nivå
Master
Studiested
Samlingsbasert
Studiepoeng
15
Pris
kr 45 900
Oppstart
01. september
Opptakskrav
Nei
Gjennomføring
Heltid / deltid
Veileder i emnet
Terje Gaustad
Emnekode
3226
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Dette er et masteremne på Executive-nivå for deg som har erfaring fra arbeidslivet.

I dette emnet lærer du å bruke storytelling, eller historiefortelling, som et strategisk verktøy. Historier engasjerer og påvirker oss gjennom å spille på følelsene våre, og vi bruker dem – bevisst eller ubevisst – til å forstå både oss selv og omgivelsene våre, det være seg avdelingen vår, organisasjonen vår, eller markedene vi opererer i. Når du former og forteller historier påvirker du derfor målgruppens holdninger og handlinger. Historier som fortelles innenfor organisasjoner kan gjøre ledere til helter eller skurker, og de kan støtte eller avspore strategi- og endringsprosesser. Forskning viser også at historier kunder forteller kan bygge eller ødelegge merkevarer, og at den narrative strukturen i prospekter kan påvirke hvor vellykket en børsnotering blir. 

Forskningen viser også at effektiv storytelling er basert på de samme universelle prinsippene uansett sjanger og format. Og noen næringslivsledere, som Apple-gründer Steve Jobs, har anvendt de samme tidløse storytelling-prinsippene som ligger til grunn for myter, folkeeventyr og populære filmer. De effektive produkt-presentasjonene han ble kjent for, og som mange mener er legendariske, var strukturert som spennende historier med helter som kjempet mot skurker, og de appellerte alltid til tilhørernes følelser.

Lær av de beste historiefortellerne

For å utvikle denne typen storytelling-ferdigheter må vi forstå hva en historie er. Vi må vite hva en historie inneholder og forstå hvordan den er bygget opp.

I dette emnet skaper vi en forståelse av historienes universelle natur ved å jobbe med et bredt spekter av historier, ikke bare fra organisasjon og markedsføring, men også fra film og litteratur, hvor vi finner noen av de beste historiefortellerne. Derigjennom vil vi også se hvordan alle disse forskjellige typene historier er relevante for vår egen storytelling. Basert på denne innsikten lærer du å strukturere dine egne historier på en måte som gjør at du bedre kan bruke historiene som strategiske verktøy for å nå bestemte mål. Og du lærer å anvende universelle storytelling-prinsipper for å gjøre historiene mer troverdige, engasjerende og overbevisende. Mye av ferdighetstreningen foregår gjennom at du mellom samlingene med individuell veiledning utvikler dine egne historier. 

Følgende tema vil bli dekket (se emnebeskrivelse for detaljer): 

  • storytellingens relevans i arbeidslivet 
  • hvordan historier fungerer 
  • hva historier er 
  • hvordan skape og bruke historier 
  • hvordan organiserer du din storytelling 
  • storytellingens farer og mørke sider 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal du ha en dyp og teoribasert forståelse av hvordan storytelling anvendes i organisasjoner og markeder. Videre skal du utvikle egne ferdigheter til å skape historier, basert på narrativ teori og prinsipper, som er effektive for å oppnå dine mål i forhold til en definert målgruppe. Og du skal utvikle en etisk bevissthet rundt problemstillinger og dilemmaer som oppstår når vi bruker storytelling som et strategisk verktøy i arbeidslivet. 

Terje Gaustad ser mot kamera.

Møt emneansvarlig

Terje Gaustad har doktorgrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han har forsket på blant annet prosjektstrategi og finansiering, rettighetstransaksjoner, og strategisk storytelling, samt ledet flere utredninger av filmbransjen.

Les mer på Terje Gaustads ansattside.

Praktisk informasjon

Emne detaljer

Dette emnet inngår i

Storytelling som strategisk verktøy

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.