Terje Gaustad

    • Førsteamanuensis
  • Institutt for musikk
  • School of Arts, Design and Media

Bakgrunn

Terje Gaustad sine forskningsinteresser ligger innenfor kreative kompetanser og kreativ næring. På disse områdene har han blant annet jobbet med strategisk storytelling, prosjektstrategi, produksjonsledelse, prosjektfinansiering, og rettighetstransaksjoner.

Han har en doktorgrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI, hvor han også fra 2005 underviste blant annet i kultur og ledelse. Han utviklet og etablerte også skolens videreutdanningstilbud innenfor produksjonsledelse og strategisk storytelling.

Gaustad er også assosiert partner i Menon Economics, hvor han har ledet utrednings- og evalueringsprosjekter for blant annet Kulturdepartementet, Virke Produsentforeningen, og Nordisk Film & TV Fond.

Gaustad har også en profesjonell bakgrunn fra filmbransjen i USA, Storbritannia, og Sveits, hvor han jobbet med internasjonal distribusjon og filmfinansiering og produserte spillefilmene Nasty Neighbours (1999), The Rebel (2001), og Save Angel Hope (2007).

Ekspertområder

Ansatte detaljer