3223 - Samlingsbasert emne

Kultur, makt og lederskap

I dette emnet utforsker vi kultur, makt og lederskap i organisasjoner – fra militære spesialstyrker til finans. Vi diskuterer virkelige casestudier og gir deg teorier, modeller og noen verktøy til å forstå og analysere organisasjonskultur.

Nivå
Master
Studiested
Samlingsbasert
Studiepoeng
15
Pris
kr 45 900
Oppstart
01. september
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Veileder i emnet
Tone Danielsen
Emnekode
3223
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Dette er et masteremne på Executive-nivå for deg som har erfaring fra arbeidslivet.

Lederskap skjer ikke i et vakuum. Alle som leder må være bevisste på kulturen de leder i, og hvordan makt fungerer og oppleves i den bestemte situasjonen.

Det er komplekst å lede, og det som fungerer i én setting kan mislykkes fullstendig i en annen. Derfor må ledere kunne tilpasse seg ulike kontekster, forstå organisasjonskultur og både formelle og uformelle maktstrukturer.

I dette emnet vil vi jobbe med caser fra arbeidslivet, ulike sektorer, kontekster og nivåer i organisasjoner. Vi vil studere hvordan ulike lederskapspraksiser kan slå ut, og hvordan de virker i møte med kulturen i høyprestasjonsteam og organisasjoner. Ved hjelp av antrolopigiske perspektiver, refleksjoner og teamarbeid får du verktøyene du trenger for å lede, samt nye innfallsvinkler til ledelsesteorier og arbeidslivet. 

Læringsutbytte

I dette emnet vil du tilegne deg kunnskap om kultur, makt og lederskap. Innsikt og evnen til å operasjonalisere teorier og modeller fås gjennom forelesninger, reflekterer og teamarbeid om disse temaene. Vi jobber for å skape dypere forståelse av hvordan lederskap er påvirket av kultur, og evnen til å selvrefleksjon og vurdere eget lederskap. Du vil også utvikle ferdigheter i å analysere og forstå kultur- og maktstrukturer i organisasjoner, samt å takle ulike utfordringer på forskjellige ledelsesnivåer både nasjonalt og internasjonalt.

Videre vil du utvikle ferdigheter i kvalitativ metode for praktisk og teoretisk problemløsning, samt evnen til å kritisk vurdere ulike informasjonskilder og anvende dem til å strukturere problemstillinger. Det legges også vekt på å øve på å ta kunnskapsbaserte beslutninger og formidle erfaringsbasert innsikt. 

På et generelt nivå vil du lære å drøfte og samarbeide om kulturelle, makt og ledelsesmessige utfordringer på tvers av fagområder, samt å sette seg inn i nye områder. Det vektlegges også betydningen av tverrfaglig kompetanse og evnen til å analysere og reflektere over fagetiske problemstillinger knyttet til kultur, makt og ledelse.

Portrett av Tone Danielsen.

Møt emneansvarlig

Tone Danielsen er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, og har forsket på blant annet kultur i organisasjoner og institusjoner, ledelse og strategi, belsutningstaking i ekspertorganisasjoner, samt læring og institusjonalisering. Hun har lang erfaring som sjefsforsker i Forsvarets forskningsinstitutt, og er leder for Norsk antropologisk forening.

Les mer på Tone Danielsens ansattside.

Praktisk informasjon

Emne detaljer

Dette emnet inngår i

Kultur, makt og lederskap

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.