Go to main content

Nora Thorsteinsen Toft

  • Høyskolelektor
  • Institutt for ledelse og organisasjon
  • School of Communication, Leadership and Marketing
NoraThorsteinsen.Toft@kristiania.no
977 84 378