Departement of Leadership and Organization

The Department of Management and Organization's most extensive and most important field is centred on HRM (Human Resource Management) and leadership. There is an active research environment at the department, and the research is regularly published in reputable international journals.

The main emphasis of the department's research activity is within HRM and leadership. Teaching and research are also carried out in the field of procurement management.

The themes of the research conducted at the Department of Management and Organization are related to willpower and leadership, hormones and management, change management, leadership development and gender quotas and self-management.

Employees

 • Kari Spjeldnæs

  Kari Spjeldnæs

  • Associate Professor

  Kristiania University College

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Kari Spjeldnæs
 • Birthe Kåfjord Lange

  Birthe Kåfjord Lange

  • Associate Professor

  Kristiania University College

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Birthe Kåfjord Lange
 • Ayan Nur

  Ayan Nur

  • Advisor

  Kristiania University College

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Ayan Nur
 • Kjetil Vedøy

  Kjetil Vedøy

  • Assistant Professor

  Kristiania University College

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Kjetil Vedøy
 • Nora Thorsteinsen Toft

  Nora Thorsteinsen Toft

  • Assistant Professor

  Kristiania University College

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Nora Thorsteinsen Toft
 • Laura Traavik

  Laura Traavik

  • Associate Professor

  Kristiania University College

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Laura Traavik
 • Anne Haugen Gausdal

  Anne Haugen Gausdal

  • Professor

  Kristiania University College

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Anne Haugen Gausdal
 • Ola Martin Jensen Larsen

  Ola Martin Jensen Larsen

  • Research Fellow

  Kristiania University College

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Ola Martin Jensen Larsen

Research projects

 • INNLEDNING Dette prosjektet utforsker hvordan idrett kan bidra til sosial inkludering av mennesker med rusutfordringer. Siden prosjektet samarbeider med Norges Rytterforbund (NRYF) og Idretten skaper sjanser (IDS), baserer det seg derfor på følgende forskningsspørsmål: I hvilken grad fører samarbeidet mellom IDS, NRYF, og lokale klubber til at de rusutsatte opplever a) inkludering, b) mestring og c) medvirkning? KONTEKST En norsk kontekst er valgt fordi inkluderingsprosjekter mellom det...

 • I dette forskningsprosjektet vil vi undersøke koblingen mellom et stort utvalg ledere og deres hormon-nivåer, samt trekk-baserte spørreundersøkelser, evnetester og demografiske data. Dette er komplekse sammenhenger og det er ikke gitt at vi finner entydige svar. Men mulige funn fra undersøkelsene kan peke på viktige sammenhenger mellom hormonelle nivåer og ledertrekk, samt sammenhenger mellom disse variablene og evnen til å avansere i hierarkier. Det kan i så fall være funn som kan gi et bidr...

 • Purpose: The study aims to explore how firms can identify strategic competence which is crucial for realizing strategy and long-term goals. Research Question: What are the potential long-term effects of Strategic Competence Analysis and what qualities may contribute in releasing this potential?