Rapportene utgis digitalt som åpent tilgjengelige publikasjoner med Open Access-lisenser, og lagres i Norsk Vitenarkiv. Avdeling for forskningskommunikasjon og innovasjon har redaksjonelt ansvar for serien. Retningslinjene for Kristianias rapportserie kan du laste ned her.

Kontakt redaksjonen i Kunnskap Kristiania hvis du har ideer om å utgi forskning i dette formatet.

Rapportene i serien:

 • 2022-04 Arbeidsglede – moteord eller nødvendighet?

  Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra arbeidstakerorganisasjonen Parat. Den beskriver nordisk og internasjonal forskning på«arbeidsglede» i perioden 2013-2022. Nøkkelfunnet er at engasjement for jobben skaper arbeidsglede, samtidig som arbeidsglede skaper engasjement. Engasjement stimuleres ved en kombinasjon av lederskap og organisatoriske prosesser som gir ansatte mulighet til å utforme sin egen jobbsituasjon.

 • 2022-03 Eldre arbeidstakere i media

  Studien er gjennomført på oppdrag fra Senter for Seniorpolitikk og analyserer mediedekningen av eldre arbeidstakere i norske aviser, samt relevante interesseorganisasjoners og nyhetsorganisasjoners bruk av sosiale medier til å tematisere eldre arbeidstakere. Mediedekningen er overveldende positiv til eldre arbeidstakere. Allikevel nevner over halvparten av mediedekningen negative omstendigheter eller holdninger til eldre arbeidstakere.

 • 2022-01 Virksomhetsledelse på veien til en ny normal etter kriser. En litteraturstudie for Arbeidsgiverforeningen Spekter

  Rapporten er en litteraturstudie på oppdrag fra arbeidsgiverforeningen Spekter. Forskningen viser at god kriseledelse kan bidra til økt organisatorisk resiliens og dermed til at kriser kan bli “forandringens mor”. I tillegg kommer viktigheten av tohendig ledelse frem, det vil si samtidig fokus på drift og utvikling. Virksomhetsledere med transformasjons-, tjenende- eller oppmerksom lederstil med fokus på dialog og egne verdier har best sjanse for å lykkes.

 • 2021-01 Kommunikasjonsundersøkelsen

  Kommunikasjonsundersøkelsen 2021 ble utarbeidet av Institutt for kommunikasjon i samarbeid med Kommunikasjonsforeningen. Undersøkelsen viser at norske kommunikasjonsfolk har stor innflytelse i sine organisasjoner og at kommunikasjonsarbeidet er ofte tett knyttet til organisasjonens strategiske mål. Samtidig kjennetegnes feltet av store krav til bred kompetanse og nye utfordringer knyttet til fremveksten av digitale medier.