Illustrasjon av person som holder en konteeksamen foran ansiktet.
Det finnes løsninger dersom eksamensresultatet er langt unna det du forventet og håpet på.

Hva er konteeksamen og utsatt eksamen?

Å "konte" er slang for kontinuasjonseksamen, og betyr å ta eksamen om igjen.

Dette gjennomføres for deg som ikke har bestått eksamen, vil forbedre en karakter, eller ikke fikk levert eksamen uavhengig av årsak. Ved Kristiania kan studenter som får lavere karakter enn A gjennomføre konteeksamen.

Utsatt eksamen gjennomføres for studenter som hadde gyldig fravær under eksamen.

For nettstudenter avholdes ikke egen utsatt- og kontinuasjonseksamen, da det arrangeres eksamen i alle nettstudieemner hvert halvår. Nettstudenter som ønsker utsatt- eller kontinuasjonseksamen melder seg opp til neste ordinære eksamen i emnet.    

Forbered deg godt til konteeksamen, og sørg for at det var verdt å gå den ekstra mila.

Før du konter

Før du konter vil det være nyttig å be om karakterbegrunnelse. Det vil kunne gi deg innsikt i hva som førte til en lavere karakter, og kanskje gi noen tips om hva du burde jobbe mer med når du gjennomfører eksamen på nytt.

Det er også mulig å klage på eksamenskarakteren, men husk at å klage kan gå begge veier. Du kan med andre ord risikere å ende opp med lavere karakter enn du hadde i utgangspunktet.

 • Obs: Å klage på karakter, og å be om begrunnelse, er uavhengige prosesser. Du er altså ikke garantert å motta begrunnelse eller ny vurdering før fristen for å melde deg av konteeksamen er gått ut. Trekker du deg ikke fra konteeksamen før avmeldingsfristen, må du betale eksamensavgiften.

Å konte betyr å ta eksamen om igjen

Karakter på konteeksamen

Dersom du konter en eksamen, er det alltid den beste karakteren som blir stående. Dette gjelder også dersom karakteren på konteeksamen blir dårligere enn på ordinær eksamen.

Når kan du ta konteeksamen?

En av fordelene med å studere ved Kristiania er at kontinuasjonseksamen er organisert i egne uker. Dermed slipper du å tenke på andre forelesninger, eller eksamen samtidig som du gjennomfører konteeksamen.

 • Høstens emner har mulighet for konteeksamen i uke 8 og 9, med tilknyttede helger.
 • Vårens emner har mulighet for konteeksamen i uke 32 og 33, med tilknyttede helger. 

Noen emner vil ha gjentak sammen med ordinær eksamensgjennomføring. Dette framkommer i emnets emnebeskrivelse og følger oppmeldingsfrister som ordinær eksamen.  

Emner som går både vår og høst kan kontinueres i begge kontinuasjonsukene. Kontinuasjon av bachelor-/masteroppgaven følger neste ordinære gjennomgang.  

Informasjonen om hvilket semester emnet ble gjennomført, finner du i emnebeskrivelsen. Emnebeskrivelser kan du finne gjennom Studieportal på kristiania.no.

Utsatt- og kontinuasjon av hjemmeeksamen gjennomføres ofte i helgene tilknyttet kontinuasjonsuken.

Hvordan melder jeg meg opp og av konteeksamen? 

Oppmelding og avmeldingsperioden er: 

 • Høstemner: 11. januar – 1. februar
 • Våremner: 19. juni – 10. juli
 • Bachelor- og masteroppgaven: 10. september – 1. oktober 

Hvis gjentak skjer ved ordinær gjennomføring følger på- og avmeldingsperioden samme frister som ved oppmelding til ordinær eksamen.  

 Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengelig i Studentweb ved påmelding til kontinuasjonseksamen. Fristen for på- og avmelding er uavhengig av påløpende klagesaker. Dersom du får tilbake en klage etter fristen for avmelding har gått ut, er det ikke mulig å trekke seg for vurdering.  

Å konte er enkelt. Slik gjøres det:

 1. Logg deg inn i StudentWeb, klikk på «Aktive emner» øverst i menyen og søk opp emnekoden i emnet du ønsker å gjennomføre kontinuitetseksamen.
 2. Eksamener som kan kontes har knappen «Velg». Denne trykker du på. Det vil komme opp en ekstra knapp å trykke på for å fullføre påmeldingen. Når dette er gjort er du påmeldt til hele emnet. Hvis emnet var oppdelt i deleksamener, og du kun ønsker å ta én av de, må du melde deg av de andre.
 3. Du får tid og sted for eksamen i god tid før den avvikles på StudentWeb.

Se også instruks for oppmelding i Studentweb:

Instruks for påmelding til kontinuasjonseksamen

OBS! Ved påmelding til kontinuasjonseksamen meldes du opp til hele emnet, og ikke bare én eksamen. I instruksen står det forklart hvordan du melder deg opp til eksamen og eventuelt hvordan du melder deg av en deleksamen i det valgte emnet.  

Tilgang til Canvas

Hvis du tok emnet tidligere enn vår 2024 kan du få tilgang til siste versjon av emnet i Canvas. Da må du undervisningsmelde deg samtidig som du melder deg opp til kontinuasjon i studentweb. 

Instruks for hvordan få tilgang til Canvas 

Tidligere student: Hvordan konter jeg?

Dersom du ikke har tilgang til Studentweb, melder du deg opp til kontinuasjon via:
►  Skjema for på – og avmelding til kontinuasjonseksamen for tidligere studenter

Påmeldingen din finner du i din Studentweb innen en uke og senest innen oppmeldingsfristen går ut. Se fristene i avsnittet "Hvordan melder jeg meg opp og av konteeksamen?" over .
For å logge deg inn i Studentweb bruker du fødselsnummer (11 siffer) og pinkode (fire siffer).  

Forbered deg til eksamen, og sørg for at det var verdt å gå den ekstra mila.

Hvor finner jeg eksamensformen jeg skal ha?

I emnebeskrivelsen finner du beskrivelse av hvordan ordinær eksamen i emnet gjennomføres, samt emnets gjentaksordning/kontinuasjon.

Dette forteller deg hvordan du kan ta eksamen på nytt. Gjennomføringen ved gjentak av eksamen kan være ulik fra den ordinære gjennomføringen.

NB. Det er ditt eget ansvar å undersøke og vite hvilket vurderingsgrunnlag og eksamensform som gjelder ved oppmelding til eksamen.  
Dersom du ordinært gjennomførte emnet før siste gjeldende emnebeskrivelse, kan emne nå inneholde obligatorisk aktivitet. Da må du også gjennomføre dette.

Du finner emnebeskrivelser på siden Studieportal

Hva koster konteeksamen og utsatt eksamen?

Kontinuasjonseksamen: Du belastes med en avgift. Se prismodell under. Digital faktura sendes ut i etterkant av eksamen per e-post.   ​

Utsatt eksamen: Studenter som har gyldig fravær fra eksamen, kan gjennomføre utsatt eksamen kostnadsfritt.  ​

Prismodell for ny eksamen/kontinuasjonseksamen: 

 • Høyskolen Kristiania:
  Emne med 7,5 studiepoeng eller mindre: 1350 kr
  Emne på mer enn 7,5 poeng: 2200 kr

 • Fagskolen Kristiania per eksamen:
  Emne med 15 studiepoeng eller mindre: 1500 kr
  Emne på mer enn 15 poeng: 2200 kr
    
 • Bacheloroppgave per eksamen:
  Mindre enn 15 studiepoeng = 4500kr 
  Mer enn 15 studiepoeng = 6750kr    

 • Masteroppgave per eksamen:
  Mindre enn 15 studiepoeng = 4500kr 
  Mer enn 15 studiepoeng = 6750kr    

Unntak i prismodell:     

 • Høy- og fagskoleemner på over 15 studiepoeng med tre eller flere eksamener har fastpris på 1350 kr per eksamen.     
 • Bachelor- og masteremner med tre eller flere eksamener har fastpris på 3300 kr per eksamen.    

Forklaring til prismodell:    

 • Obligatorisk aktivitet er ikke en eksamen. Ikke-godkjent obligatorisk aktivitet kan gi rett til kostnadsfritt gjentak dersom du ikke har benyttet noen eksamensforsøk i dette emnet tidligere. 
 •  En eksamen (eller sammensatt eksamen) regnes for å være den bestemte eksamensaktiviteten du får gradering i på Studentweb. Enten karakterskala Bestått/Ikke bestått eller A-F.  


Eksempel på kostnadsberegning av eksamen i gjentak: 
Teller ett emne 5 studiepoeng på Høyskolen Kristiania vil hver eksamen i dette emnet koste 1350 kr.  

Teller ett emne 20 studiepoeng på Fagskolen Kristiania vil hver eksamen i dette emnet koste 2200 kr. Med unntak: har emnet mer enn totalt to eksamener vil hver eksamen koste 1350 kr.  

Teller masteremnet 45 studiepoeng vil hver eksamen i dette emnet koste 6750 kr. Med unntak: har emnet totalt tre eksamener vil hver eksamen koste 3300 kr.  

Pensum for fagskolestudenter ved kontinuasjonseksamen

Første gang kontinuasjonseksamen gjennomføres gjelder samme pensum som ved ordinær eksamen. Det er studentens ansvar å undersøke om hvilket vurderingsgrunnlag som gjelder ved oppmelding til kontinuasjonseksamen i et emne. Se i emnebeskrivelsen for det semesteret du tok ordinær eksamen for å finne hvilken gjentaksordning som gjelder. 

Ny ordning for høyskolestudenter som skal ta eksamen på nytt 

Fra og med høsten 2022 er det den siste versjon av emnebeskrivelsen som beskriver gjeldende vurdering og pensum for gjentak/kontinuasjon. Det betyr at du må være ekstra oppmerksom på hvilken vurderingsordning og pensum som gjelder om du tok emnet tidligere enn emnets siste ordinære gjennomføring. Alle studenter som skal kontinuere melder seg opp til samme vurderingsordning i Studentweb.  

Hvis det er større endringer i vurderingsordningen fra når du tok emnet til nå, er det viktig å orientere seg om at det for noen studenter kan innebære at tidligere delresultater annulleres, dersom eksamen nå teller 100% av emnets vurdering, eller at en A-F vil endres til en Bestått/Ikke bestått.

Eksempelvis kan det være at emnet tidligere har hatt obligatorisk aktivitet, men nå er uten obligatorisk aktivitet – eller omvendt. Ved mappeeksamen kan det bety at du ikke skal levere forbedret versjon på mappekravet du den gang hadde, men mappekravet som ble utlevert knyttet til siste gjeldende emnebeskrivelse.  

Endringen er gjort for å sikre at studentene blir prøvet i den sist gjennomførte versjonen av emnet, med oppdatert pensumlitteratur og en vurderingsordning som er tilpasset pensum og læringsutbyttet.  

Finn eksamensformen til ditt emne

Sjekk pensum

Påmelding for aktive studenter gjøres via Studentweb og er bindende når fristen er ute. Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengelig i din Studentweb når du melder deg opp til kontinuasjonseksamen.  

Gjentak av obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) 

Studenter som ikke består obligatorisk aktivitet i emnet, meldes av eksamen og er selv ansvarlig for å melde seg opp til kontinuasjonseksamen.  

Kontinuasjonseksamen regnes da som første forsøk på eksamen. Gjentak av obligatorisk aktivitet er kostnadsfritt. Obligatorisk aktivitet må avlegges og godkjennes innen to uker før kontinuasjonseksamen avholdes.  

Se også:

Søknad om å skrive gruppeeksamen individuelt

Vitnemål og karakterutskrift

Slik takler du eksamensnervene

Student skriver med penn.

Finn flere svar om eksamen i Studentservice

Søk etter informasjon om tilrettelegging av eksamen, sykefravær, eksamensresultater, klagesensur, karakterbegrunnelse med mer. Du kan også kontakte Studieadministrasjonen.
Logg inn på Studentservice