Snarveier til innhold i denne artikkelen

Digitalt vitnemål i Vitnemålsportalen 

Kristiania utsteder digitale vitnemål som blir tilgjengelige i Vitnemålsportalen. Digitale vitnemål er det samme som et vitnemål på papir, bare at formatet er en digital PDF som er elektronisk signert av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

Vitnemålsportalen er en nasjonal og verifisert løsning for deling av vitnemål. I Vitnemålsportalen kan du hente ut resultatene dine fra høyere utdanning og dele dem med andre utdanningsinstitusjoner, mulige arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis.   

Logg inn i Vitnemålsportalen

Trinn for trinn – beskrivelse for deling av resultater  

Logg inn via FEIDE eller ID-porten med MinID eller BankID.  

Digitalt vitnemål til nettstudenter

Nettstudenter som har fullført grad/kvalifikasjon vil ikke automatisk få et vitnemål i Vitnemålsportalen, og må derfor anmode om vitnemål via dette skjemaet: anmodning om digitalt vitnemål.

Anmodning om vitnemål kan først skje når et studieprogram er fullført og sensur er mottatt i StudentWeb. Bestiller du vitnemål uten å ha fullført et studieprogram, vil ikke bestillingen bli behandlet.

Du vil finne vitnemål og Diploma Supplement i dokumentarkivet i Studentweb og i Vitnemålsportalen. Forventet behandlingstid er tre uker, men vi gjør oppmerksom på at det kan ta lenger tid i perioder med stor arbeidsbelastning.

Papirversjon av digitalt vitnemål    

Det digitale vitnemålet er originaldokumentet. Det følger internasjonal standard og skal godtas av alle institusjoner. 

Kristiania utsteder vitnemål på papir kun ved særlige tilfeller. Det kan gjelde studenter som skal søke videre utdanning i land som ikke har digitalisert opptak. Dersom du trenger vitnemål på papir, må du anmode om det via dette skjemaet: Anmodning om vitnemål på papir.

Vitnemål på papir koster 1000 kroner for studenter ved høyskolen. Studenter ved fagskolen betaler ikke for bestilling av vitnemål på papir.

Vi sender papirvitnemålet per post til adressen som er oppgitt i skjemaet. Behandlingstiden er cirka tre uker. Vi gjør oppmerksom på at det i perioder med stor arbeidsbelastning kan ta noe lenger tid og at postgangen tar noen dager.

Bestiller du vitnemål uten å ha oppnådd en grad/kvalifikasjon, vil ikke bestillingen bli behandlet.

Digital karakterutskrift

Studenter kan bestille karakterutskrift med digital signatur i Studentweb under «Bestillinger» i toppmenyen. Karakterutskriften blir tilgjengelig under «Dokumenter» etter cirka 10 minutter.   

Karakterutskriften verifiseres med en digital signatur som kun bekreftes hvis PDF-en ikke har blitt endret av andre. Den er ikke gyldig hvis du skriver ut karakterutskriften på papir. Den digitale signaturen er kun gyldig i to år etter bestillingsdato. Studenter som ønsker karakterutskrift på papir, enten på engelsk eller norsk, må henvende seg til nærmeste resepsjon for å få en karakterutskrift.   

Karakterutskriften verifiserer oppnådde resultater ved Kristiania underveis i studieløpet og må ikke forveksles med vitnemålet som man får når man har oppnådd en grad. 

Vitnemål og karakterutskrifter før 2015 

Søker du vitnemål eller karakterutskrift fra eksamensresultater oppnådd ved Kristiania eller skoler som ble en del av Kristiania før 2015? Da må du søke via dette skjemaet: Vitnemål og karakterutskrifter fra før 2015.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være inntil fire ukers saksbehandlingstid.

Klage på karakter    

Ved klage på karakterfastsettingen vil ferdigstilling av vitnemål bli utsatt frem til ny sensur foreligger.

Tap av papirvitnemål – duplikat   

Studenter som har mistet det originale vitnemålet fra Kristiania, kan søke om å få utstedt et duplikat. For å få et duplikat må man dokumentere at det originale vitnemålet er tapt for godt. Dokumentasjon kan for eksempel være en politirapport, en attest fra forsikringsselskap (ved tyveri eller brann eller lignende) eller eventuelle rester av det ødelagte originale vitnemålet. Hver side av duplikatet stemples med "DUPLIKAT".

I tilfeller hvor det ikke lenger er teknisk eller praktisk mulig å produsere et duplikat vil Kristiania utstede en bekreftelse på oppnåelse vedlagt karakterutskrift. En slik bekreftelse forutsetter at tilstrekkelig dokumentert informasjon er tilgjengelig.

Produksjon at duplikat og bekreftelse koster 1000 kr for tidligere studenter ved høyskolen og 500 kr for tidligere studenter ved fagskolen. Du blir fakturert etter at søknaden er innvilget og dokumentasjonen er sendt. Du bestiller duplikat av vitnemål ved å fylle ut skjemaet "Tap av vitnemål – søknad om nytt" og sende det på e-post til eksamen@kristiania.no.

Diploma Supplement   

De som oppnår en grad, vil få et Diploma Supplement vedlagt vitnemålet. Diploma Supplement er et felles internasjonalt tillegg til vitnemålet, og skal gi tilstrekkelig uavhengig informasjon om kvalifikasjoner som gjelder høyere utdanning. Merk at Kristiania ikke utsteder vitnemål på engelsk, kun Diploma Supplement. 

Hensikten med Diploma Supplement er å sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonene på tvers av landegrensene («international transparency»), og å styrke den postakademiske mobiliteten for studenter og ferdigutdannede kandidater på tvers av landegrensene.

Resultatutveksling i Norge  

Som student ved Kristiania; kan du dele resultatene elektronisk med andre utdanningsinstitusjoner i Norge som benytter SøknadsWeb (Samordna Opptak). For at en utdanningsinstitusjon skal kunne få dine tidligere resultater, må du først ha gitt ditt samtykke. Samtykket er det juridiske grunnlaget for tjenesten og oppfyller Personopplysningsloven § 8 om vilkår for å behandle personopplysninger.   

Overføring av resultater kan skje på ulike måter. Ved søking om studieplass gjennom Samordna opptak (SO) krysser du av på nettsøknaden at du gir SO tillatelse til å hente resultatene dine. Mer utfyllende informasjon finner du på sidene til Felles studentsystem (FS), alternativt hos utdanningsinstitusjonen du søker opptak.