Fra venstre: Lars Erik Braaum, Gisle Espolin Sletmo og Sigmund Apold-Aasen delte sine erfaringer fra Høyskolen Kristiania.Foto: Benedicte Røer Blom

I år var Høyskolen Kristiania godt representert med to innlegg og en poster. Lars Erik Braaum og Sigmund Apold-Aasen, begge School of Health Sciences, hadde levert sitt bidrag sammen med seniorrådgiver Gisle Espolin Sletmo, Senter for pedagogisk utvikling. De viste resultater fra et utviklingsprosjekt som de har fått midler til av HK-dir. Tittelen var «Digital treningsveiledning og refleksjon» – om videosnutter og -dagbok i høyere utdanning.

– Mange som hadde møtt opp til dette innlegget, og de hadde en fin og spennende vri på innleggsformatet. Sletmo var engasjert intervjuer og Braaum og Apold-Aasen kunne svare med solid faglighet på de gode spørsmålene de fikk, sier Blom som satt i salen og hørte på sine kollegaer.

Sammen for studentene

Læringsfestivalen ble arrangert i realfagbygget på Gløshaugen i Trondheim 8. og 9. mai. Viktige temaer under konferansen var bærekraft, digitalisering, livslang læring, utvikling og vurdering samt hvordan bedre resultater til den enkelte student og gjøre dem klare for et framtidig arbeidsliv. 

Høyskolelektor Carina Johansson Nyvoll, fra School of Communication, Leadership, and Marketing, hadde både et innlegg og en poster på festivalen. Hun har hatt et utviklingsprosjekt i et emne i første semester og tittelen på hennes innlegg var: «Hvordan kan coaching bidra til faglig og personlig utvikling hos nye studenter?».

Blom forteller at interessen også var stor for dette innlegget, og at det kom mange gode spørsmål fra salen i etterkant. Hennes gode forslag til hvordan vi skal ta imot 1. års-studentene til høsten engasjerte. Nyvoll hadde også en posterpresentasjon om temaet  første dagen som var godt besøkt.

Miljøet endelig samlet

– Det var fint å endelig kunne møte nettverket for de som jobber med UH-støtte og bli inspirert av faglige og administrative bidrag på konferansen. Også hyggelig med mingling ved middagen som var på Studentersamfunnet. Vi tar med oss mange spennende inntrykk og mulige utviklingsprosjekter hjem, sier Blom.

Til sist har Blom en oppfordring til alle faglige ved Høyskolen Kristiania som leser dette og ønsker å utvikle noe i undervisningen, så vil det snart være mulig å søke om pedagogiske utviklingsmidler. Utlysningen kommer før sommeren. Klarer du ikke vente, men vil vite mer i dag, så ta kontakt på pedtek@kristiania.no.