PedTek

 • Høyskolelektor Bogdan Marculescu har på seg trådløse smartbriller mens han holder høyre hånd opp foran øynene og smiler.
  PedTek

  Kristiania byr på kollektiv idéutveksling

  IDEAS Lab er en forskningsgruppe som skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Ønsker du å forbedre sine digitale ferdigheter?
  Kristiania byr på kollektiv idéutveksling
 • PedTek

  Nesten én million til pedagogisk utvikling

  Hver høst er det mulig å søke om støtte til pedagogisk utvikling. I år kom det inn ni søknader fra fire schools. Som vi hørte på semesterstartsamlingen fikk samtlige tilslag på søknadsmidler. Disse ble tildelt 22. desember. Les om de som fikk tidenes julegave!
  Nesten én million til pedagogisk utvikling
 • PedTek

  Semesterets første PedPrat «Nytt og nyttig for faglig»

  Det er alltid stas å invitere til PedPrat, og 16. september var semesterets første PedPrat på plass. Temaet var «Nytt og nyttig for faglig».
  Semesterets første PedPrat «Nytt og nyttig for faglig»
 • PedTek

  Nettverkssamarbeid om UH-pedagogikk

  Representanter fra BI, Bjørknes Høyskole, Høyskolen i innlandet og Lovisenberg Diakonale Høgskole var invitert da Senter for pedagogisk utvikling arrangerte nettverksmøte fredag. Målet var å dele erfaringer knyttet til opplegg for basiskompetanse i høyskolepedagogikk.
  Nettverkssamarbeid om UH-pedagogikk
 • PedTek

  Hva kan vi lære av digital undervisning?

  PedTek har sett på hva Høyskolen Kristiania kan lære av digital undervisning; hva var utfordrende og hva som har fungert? Dette med et ønske om å forstå mer om hva som kan bidra til god undervisning ved HK i tiden fremover.
  Hva kan vi lære av digital undervisning?
  • PedTek

   Søk om pedagogiske utviklingsmidler

   Kristiania har engasjerte og kompetente undervisere og vi oppfordrer nå alle som ønsker å gjøre undervisningen enda bedre om å søke støtte til pedagogisk utviklingsarbeid fra vårt pedagogiske utviklingsfond. Fristen er om snaue to måneder.
   Søk om pedagogiske utviklingsmidler
  • PedTek

   Få hjelp til å søke om å bli merittert underviser

   Merittert status tildeles fagansatte som yter en særlig innsats innen utvikling av undervisning. Her er alt du trenger å vite om hvordan du kan søke om å bli merittert for din innsats som underviser i 2020.
   Få hjelp til å søke om å bli merittert underviser
  • PedTek

   PedPrat er igang igjen

   PedTek inviterer til semesterets første PedPrat midt i september. Hver måned denne høsten vil det bli en times inspirasjon på Zoom for faglig ansatte om ulike temaer knyttet til utvikling av undervisning. Her deles tips fra kollegaer og eksterne fagfolk.
   PedPrat er igang igjen
  • PedTek

   Få en-til-en veiledning om forskning på egen undervisning

   Få en-til-en veiledning om forskning på egen undervisning – uansett hvilken fase av arbeidet du er i.
   Få en-til-en veiledning om forskning på egen undervisning
 • PedTek

  Innsikt eksamens-gjennomføring vår 2020 – karakterskala og digital hjemmeeksamen

  Høsten 2020 ble det nedsatt en gruppe som jobbet med prosjektet ‘Innsikt eksamensgjennomføring vår 2020 – karakterskala og digital hjemmeeksamen’. Prosjektet ble ledet av Senter for pedagogisk utvikling. Bakgrunnen for prosjektet var endringen i eksamensgjennomføringen våren 2020 grunnet Covid-19. Prosjektes formål var å gi innsikt i resultatene av endringene av eksamensform og karakterskala.
  Innsikt eksamens-gjennomføring vår 2020 – karakterskala og digital hjemmeeksamen
 • Høyt frafall blant studenter er én av de største utfordringene for universitets- og høyskolesektoren. Høyskolen Kristiania har derfor utarbeidet en handlingsplan med fokus på syv av møtepunktene studentene har med skolen.
  PedTek

  Ny handlingsplan for frafall

  Én av fire studenter på bachelor- og masternivå dropper ut av sine studier. I høyskolens strategi for 2019-2025 er det definert at vi skal redusere studentfrafall gjennom faglig og sosial integrasjon. Både Høyskolen og Fagskolen har definert måltall for frafall.
  Ny handlingsplan for frafall
 • PedTek

  Vår nye meritterte underviser!

  I starten av mars ble det annonsert at Kristin Undheim får status som merittert underviser! Det er andre gang i historien noen på høyskolen oppnår denne tittelen.
  Vår nye meritterte underviser!
 • PedTek

  Utlysning av pedagogiske utviklingsmidler

  Høyskolen Kristiania har engasjerte og kompetente undervisere og vi oppfordrer nå alle som ønsker å gjøre undervisningen enda bedre om å søke pedagogiske utviklingsmidler. Søknadsfristen er 15. november!
  Utlysning av pedagogiske utviklingsmidler