På samlingen kunne de dele utfordringer og se muligheter innenfor pedagogikken i universitets og høyskole-sektoren. På agendaen sto diskusjoner knyttet til:

  • Om pedagogisk mappe er et nyttig verktøy for opprykk og merittering

  • Mulige samarbeid rundt problemstillinger som dobbelsensur, arbeidslivsrelevans og kompetanseutvikling av faglige ansatte

  • På hvilken måte basiskompetanse i høyskolepedagogikk kan ivareta disse problemstillingene

– Dagen var nyttig, interessant og veldig hyggelig. Vi fikk være sammen med gode kolleger på tvers av høyskoler i østlandsområdet som alle har et stort engasjement for pedagogikk og utdanning, sier Benedicte Blom, leder Senter for pedagogisk utvikling.

Hun opplyser om at det nå er lyst ut midler fra det nasjonale nettverket for UH-pedagogikk som Østlandsnettverket vurderer å søke om sammen – i et eller flere samarbeidsprosjekter.