Avdelingens ansvarsområder:

 • Ansvar for høyskolens pedagogiske utviklingsarbeid, høyskolepedagogikk og teknologistøttet læring. 
 • Skal initiere og lede innovasjonsprosjekter for å heve utdanningskvaliteten.
 • Tilrettelegge for økt forskning på egen undervisningspraksis i samarbeid med fagmiljøene. 
 • Bidra til å heve kompetansen blant fagansatte innen høyskolepedagogikk og pedagogisk bruk av teknologi i undervisningen gjennom rådgivning, veiledning og opplæring. 
 • Bidra til kvalitetsheving innen høyere utdanning gjennom egeninitiert utviklingsarbeid, evaluering av undervisning og annen faglig aktivitet, og undervisningsfaglig formidling. 

Vi ønsker å gi Høyskolen Kristianias fagmiljøer et best mulig tilbud innen våre ansvarsområder, og samarbeider tett med høyskolens institutter og øvrige avdelinger. 

Ansatte hos PedTek:

 • Kristin Arnesen

  Direktør
  Programinnovasjon, læringsteknologi og pedagogisk utvikling
 • Benedicte Røer Blom

  Leder
  Senter for pedagogisk utvikling
 • Gisle Sletmo

  Seniorrådgiver
  Senter for pedagogisk utvikling
 • Maike Luimes

  Seniorrådgiver
  Senter for pedagogisk utvikling
 • Camilla Solbakken

  Prosjektleder
  Senter for pedagogisk utvikling
 • Leila Ferguson

  Professor
  Senter for pedagogisk utvikling
 • Anders Nome

  Leder
  Læringsteknologisenteret
 • Trond Sørli

  Seniorrådgiver multimedia- og læringsteknologi
  Læringsteknologisenteret
 • Stian Ulveraker Hauger

  Systemadministrator Læringsplattform LMS
  Læringsteknologisenteret
 • Petter Skafle Henriksen

  Multimediaprodusent
  Læringsteknologisenteret
 • Michael Reed

  Multimediaprodusent
  Læringsteknologisenteret

Kalender PedTek

Se alle arrangementer
 • Utlysning av pedagogiske utviklingsmidler

  Høyskolen Kristiania har engasjerte og kompetente undervisere og vi oppfordrer nå alle som ønsker å gjøre undervisningen enda bedre om å søke pedagogiske utviklingsmidler. Søknadsfristen er 15. november!
 • Samspill i sanntidsundervisning

  PedTek er i gang igjen med PedPrat. Først ut i høst var Randi Elisabeth Hagen, høgskolelektor ved HINN, som så nærmere på pedagogiske grep for at studentene skal bli bedre kjent med hverandre – også i det digitale rommet.
 • Hvordan har det gått med digital undervisning så langt?

  PedTek og Høyskolen Kristiania har i løpet av våren gjennomført undersøkelser blant både studenter og faglige for å se hvordan det har gått med den digitale undervisningen så langt.
 • Nyttige råd og lenker fra PedPrat

  Den siste måneden har PedTek arrangert en opplæring i studentresponssystemet Mentimeter og en PedPrat om erfaringer med ulike studentresponssystemer. Opptak finner du her. Se ellers info nederst, om hvordan du får tilgang til ulike systemer.