Avdelingens ansvarsområder:

 • Ansvar for høyskolens pedagogiske utviklingsarbeid, høyskolepedagogikk og teknologistøttet læring. 
 • Skal initiere og lede innovasjonsprosjekter for å heve utdanningskvaliteten.
 • Tilrettelegge for økt forskning på egen undervisningspraksis i samarbeid med fagmiljøene. 
 • Bidra til å heve kompetansen blant fagansatte innen høyskolepedagogikk og pedagogisk bruk av teknologi i undervisningen gjennom rådgivning, veiledning og opplæring. 
 • Bidra til kvalitetsheving innen høyere utdanning gjennom egeninitiert utviklingsarbeid, evaluering av undervisning og annen faglig aktivitet, og undervisningsfaglig formidling. 

Vi ønsker å gi Kristianias fagmiljøer et best mulig tilbud innen våre ansvarsområder, og samarbeider tett med høyskolens institutter og øvrige avdelinger.

Dette tilbyr PedTek

 • Basiskompetanse i høyskolepedagogikk

  Basiskompetanse i høyskolepedagogikk

  Kurset er et kvalifiseringstilbud som skal gi faglig tilsatte ved høyskolen Kristiania en mulighet til å ivareta høyskolens minstekrav til pedagogisk basiskompetanse.
  Les mer
 • Digitale verktøy i undervisning

  Digitale verktøy i undervisning

  Her finner du ulike digitale verktøy i undervisningen.
  Les mer
 • Fleksible undervisningsformer

  Fleksible undervisningsformer

  Avdeling for nettstudier og avdeling for læringsteknologi samarbeider med fagpersoner om å prøve ut ulike former for fleksible studietilbud.
  Les mer
 • Medieproduksjon

  Medieproduksjon

  Her finner du blant annet informasjon om podcast, streaming og opptak.
  Les mer
 • Merittert underviser

  Merittert underviser

  Merittert status tildeles fagansatte som yter en særlig innsats innen utvikling av undervisning.
  Les mer
 • PedPrat

  PedPrat

  PedPrat er en læringsarena for uformell ide- og kunnskapsdeling om pedagogikk og undervisning.
  Les mer
 • Pedagogiske utviklingsmidler

  Pedagogiske utviklingsmidler

  For å stimulere til økt undervisningskvalitet og akselerere den pedagogiske utviklingen ved høyskolen er det mulig å søke om pedagogiske utviklingsmidler.
  Les mer
 • Prosjekter

  Prosjekter

  Her finner du oversikt noen pedagogiske prosjekter ved Kristiania.
  Les mer
 • Rådgivning og veiledning

  Rådgivning og veiledning

  PedTek tilbyr råd, hjelp og veiledning innen planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring.
  Les mer
 • Streaming og opptak

  Streaming og opptak

  Læringsteknologisenteret har det overordnede strategiske ansvaret for utstyr for opptak/streaming og lyd og bilde i klasserom, møterom og forelesningssaler.
  Les mer
 • Kristiania godt representert på NTNU
  PedTek

  Kristiania godt representert på NTNU

  - Læringsfestivalen på NTNU har vært vårens vakreste eventyr for oss som er opptatt av utvikling og kvalitet i utdanningen, sier avdelingsleder Benedicte Røer Blom. Konferansen er en møteplass for UH-sektoren hvor alt spennende innen undervisning og læring presenteres.
  Les mer
 • Per Lauvås tildelt merittert status for fremragende undervisning
  PedTek

  Per Lauvås tildelt merittert status for fremragende undervisning

  Merittert status har i år gått til prodekan for utdanning, Per Lauvås.
  Les mer
 • Kristiania byr på kollektiv idéutveksling
  PedTek

  Kristiania byr på kollektiv idéutveksling

  IDEAS Lab er en forskningsgruppe som skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Ønsker du å forbedre sine digitale ferdigheter?
  Les mer
 • Nesten én million til pedagogisk utvikling
  PedTek

  Nesten én million til pedagogisk utvikling

  Hver høst er det mulig å søke om støtte til pedagogisk utvikling. I år kom det inn ni søknader fra fire schools. Som vi hørte på semesterstartsamlingen fikk samtlige tilslag på søknadsmidler. Disse ble tildelt 22. desember. Les om de som fikk tidenes julegave!
  Les mer

Kontakt oss

PedTek@kristiania.no

Besøk oss

Prinsens gate 7-9, 0152 Oslo
4. etasje

Gå til siden om anatte i PedTek