Avdelingens ansvarsområder:

 • Ansvar for høyskolens pedagogiske utviklingsarbeid, høyskolepedagogikk og teknologistøttet læring. 
 • Skal initiere og lede innovasjonsprosjekter for å heve utdanningskvaliteten.
 • Tilrettelegge for økt forskning på egen undervisningspraksis i samarbeid med fagmiljøene. 
 • Bidra til å heve kompetansen blant fagansatte innen høyskolepedagogikk og pedagogisk bruk av teknologi i undervisningen gjennom rådgivning, veiledning og opplæring. 
 • Bidra til kvalitetsheving innen høyere utdanning gjennom egeninitiert utviklingsarbeid, evaluering av undervisning og annen faglig aktivitet, og undervisningsfaglig formidling. 

Vi ønsker å gi Høyskolen Kristianias fagmiljøer et best mulig tilbud innen våre ansvarsområder, og samarbeider tett med høyskolens institutter og øvrige avdelinger. 

Ansatte hos PedTek:

 • Kristin Arnesen

  Direktør
  Programinnovasjon, læringsteknologi og pedagogisk utvikling
 • Benedicte Røer Blom

  Leder
  Senter for pedagogisk utvikling
 • Gisle Sletmo

  Seniorrådgiver
  Senter for pedagogisk utvikling
 • Maike Luimes

  Seniorrådgiver
  Senter for pedagogisk utvikling
 • Camilla Solbakken

  Prosjektleder
  Senter for pedagogisk utvikling
 • Anders Nome

  Leder
  Læringsteknologisenteret
 • Trond Sørli

  Seniorrådgiver multimedia- og læringsteknologi
  Læringsteknologisenteret
 • Stian Ulveraker Hauger

  Systemadministrator Læringsplattform LMS
  Læringsteknologisenteret
 • Petter Skafle Henriksen

  Multimediaprodusent
  Læringsteknologisenteret
 • Nyttige råd og lenker fra PedPrat

  Den siste måneden har PedTek arrangert en opplæring i studentresponssystemet Mentimeter og en PedPrat om erfaringer med ulike studentresponssystemer. Opptak finner du her. Se ellers info nederst, om hvordan du får tilgang til ulike systemer.
 • Fredrikke Wiheden/HK

  Ekstrabevilgning til digital undervisning

  Korona-situasjonen er krevende for alle. For de fleste undervisere medfører smittevernhensyn større behov for digitale verktøy i undervisningen. Styret ønsker derfor å støtte våre undervisere i dette arbeidet med en ekstrabevilgning på fem millioner kroner.
 • Når undervisernes oppfatninger står i veien for bedre undervisning

  Undervisernes oppfatninger om hva som er god undervisning kan hindre dem i å lære og ta i bruk ny kunnskap om pedagogikk. Hva kan vi gjøre med det?
 • Opptatt av studentenes psykiske helse

  PedTek arrangerer jevnlig PedPrat, og sist ut var sosialrådgiver Tevje Akerø. Han hadde en prat om studenters psykiske helse siden mange av våre studenter føler på maktesløshet, manglende motivasjon og ensomhet.