Avdelingens ansvarsområder:

 • Ansvar for høyskolens pedagogiske utviklingsarbeid, høyskolepedagogikk og teknologistøttet læring. 
 • Skal initiere og lede innovasjonsprosjekter for å heve utdanningskvaliteten.
 • Tilrettelegge for økt forskning på egen undervisningspraksis i samarbeid med fagmiljøene. 
 • Bidra til å heve kompetansen blant fagansatte innen høyskolepedagogikk og pedagogisk bruk av teknologi i undervisningen gjennom rådgivning, veiledning og opplæring. 
 • Bidra til kvalitetsheving innen høyere utdanning gjennom egeninitiert utviklingsarbeid, evaluering av undervisning og annen faglig aktivitet, og undervisningsfaglig formidling. 

Vi ønsker å gi Høyskolen Kristianias fagmiljøer et best mulig tilbud innen våre ansvarsområder, og samarbeider tett med høyskolens institutter og øvrige avdelinger. 

Siste nytt

 • Når undervisernes oppfatninger står i veien for bedre undervisning

  Undervisernes oppfatninger om hva som er god undervisning kan hindre dem i å lære og ta i bruk ny kunnskap om pedagogikk. Hva kan vi gjøre med det?
 • Opptatt av studentenes psykiske helse

  PedTek arrangerer jevnlig PedPrat, og sist ut var sosialrådgiver Tevje Akerø. Han hadde en prat om studenters psykiske helse siden mange av våre studenter føler på maktesløshet, manglende motivasjon og ensomhet.
 • Chris Holsten på Zoom med studenter fra Høyskolen Kristiania

  Masterclass med Chris Holsten ble en suksess på Zoom

  Den norske popkometen Chris Holsten stilte opp på Zoom for studentene på Bachelor i populærmusikk. Her gav han tips til hvordan man lager låter for liveopptreden.
 • Kollektiv endring av vaner

  – Jeg liker å sammenligne det med selvutsjekking i butikker. Vi vegrer oss i starten og knoter noe veldig, men etter to-tre gjennomganger så forstår vi ikke hvordan andre orker å stå i den lange «manuelle» køen, sier høyskolelektor Håkon Njøten.
 • Nytt farvann. – Det slo meg at her vasser man ikke først, man hopper rett ut i vannet. Det er bare å legge på svøm ute på dypt vann, sier høyskolelektor Dag Inge Fjeld om den siste tiden som online-foreleser ved Høyskolen Kristiania. Foto: Privat

  Slik gjorde høyskolelektor eksamen digital på rekordtid

  Timingen var mildt sagt elendig for høyskolelektor Dag Inge Fjeld. Den dagen Høyskolen Kristiania stengte skulle han hatt muntlig eksamen med 36 studenter i Oslo, og dagen derpå med 27 i Bergen. Hvordan løser man det på rappen?
 • Digitalt campus over natta

  Omtrent 13252 deltakere har deltatt på over 1328 nettmøter og undervisningsøkter i Zoom etter én uke med digitalt campus. Særlig noen skal ha en ekstra stor takk for akkurat det.
 • F.v. administrerende direktør, Solfrid Lind, de meritterte underviserne professor Siri Senje og professor Tor Morten Grønli med hver sin diplom, prorektor for utdanning, Sander Sværi og leder for pedagogisk utvikling, Benedicte Røer Blom

  Våre første meritterte undervisere

  5. februar skjedde en historisk begivenhet ved Høyskolen Kristiania da professor Siri Senje og professor Tor-Morten Grønli ble meritterte undervisere.

Kalender PedTek

Se alle arrangementer

Programinnovasjon, læringsteknologi og pedagogisk utvikling

Senter for pedagogisk utvikling

Læringsteknologisenteret

 • Anders Nome

  Leder
 • Stian Ulveraker Hauger

  Systemadministrator Læringsplattform LMS
 • Trond Inge Sørli

  Seniorrådgiver multimedia- og læringsteknologi
 • Petter Skafle Henriksen

  Multimediaprodusent