Avdelingens ansvarsområder:

 • Ansvar for høyskolens pedagogiske utviklingsarbeid, høyskolepedagogikk og teknologistøttet læring. 
 • Skal initiere og lede innovasjonsprosjekter for å heve utdanningskvaliteten.
 • Tilrettelegge for økt forskning på egen undervisningspraksis i samarbeid med fagmiljøene.
 • Bidra til å heve kompetansen blant fagansatte innen høyskolepedagogikk og pedagogisk bruk av teknologi i undervisningen gjennom rådgivning, veiledning og opplæring. 
 • Bidra til kvalitetsheving innen høyere utdanning gjennom egeninitiert utviklingsarbeid, evaluering av undervisning og annen faglig aktivitet, og undervisningsfaglig formidling. 

Vi ønsker å gi Kristianias fagmiljøer et best mulig tilbud innen våre ansvarsområder, og samarbeider tett med høyskolens institutter og øvrige avdelinger.

Dette tilbyr PedTek

 • Medieproduksjon

  Medieproduksjon

  Her finner du blant annet informasjon om podcast, streaming og opptak.
  Les mer
 • Streaming og opptak

  Streaming og opptak

  Læringsteknologisenteret har det overordnede strategiske ansvaret for utstyr for opptak/streaming og lyd og bilde i klasserom, møterom og forelesningssaler.
  Les mer
 • Digitale verktøy i undervisning

  Digitale verktøy i undervisning

  Her finner du ulike digitale verktøy i undervisningen.
  Les mer
 • Verktøykasser for undervisere

  Verktøykasser for undervisere

  PedTek har flere verktøykasser i Canvas som skal være til hjelp og inspirasjon for deg som underviser.
  Les mer
 • Pedagogiske utviklingsmidler

  Pedagogiske utviklingsmidler

  For å stimulere til økt undervisningskvalitet og akselerere den pedagogiske utviklingen ved høyskolen er det mulig å søke om pedagogiske utviklingsmidler.
  Les mer
 • Merittert underviser

  Merittert underviser

  Merittert status tildeles fagansatte som yter en særlig innsats innen utvikling av undervisning.
  Les mer
 • Basiskompetanse i høyskolepedagogikk

  Basiskompetanse i høyskolepedagogikk

  Kurset er et kvalifiseringstilbud som skal gi faglig tilsatte ved høyskolen Kristiania en mulighet til å ivareta høyskolens minstekrav til pedagogisk basiskompetanse.
  Les mer
 • Rådgivning og veiledning

  Rådgivning og veiledning

  PedTek tilbyr råd, hjelp og veiledning innen planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring.
  Les mer
 • PedPrat

  PedPrat

  PedPrat er en læringsarena for uformell ide- og kunnskapsdeling om pedagogikk og undervisning.
  Les mer
 • Fleksible undervisningsformer

  Fleksible undervisningsformer

  Læringsteknologisenteret samarbeider med avdeling for nettstudier og fagpersoner om å prøve ut ulike former for fleksible studietilbud.
  Les mer
 • Prosjekter

  Prosjekter

  Her finner du oversikt noen pedagogiske prosjekter ved Kristiania.
  Les mer
 • Nesten to millioner til pedagogisk utviklingsarbeid
  PedTek

  Nesten to millioner til pedagogisk utviklingsarbeid

  Hver høst er det mulig å søke om støtte til pedagogisk utvikling. I fjor kom det inn totalt 17 søknader for prosjektperioden 2023, og av disse fikk 12 prosjekter bevilget midler.
  Les mer
 • Kristiania godt representert på NTNU
  PedTek

  Kristiania godt representert på NTNU

  - Læringsfestivalen på NTNU har vært vårens vakreste eventyr for oss som er opptatt av utvikling og kvalitet i utdanningen, sier avdelingsleder Benedicte Røer Blom. Konferansen er en møteplass for UH-sektoren hvor alt spennende innen undervisning og læring presenteres.
  Les mer
 • Per Lauvås tildelt merittert status for fremragende undervisning
  PedTek

  Per Lauvås tildelt merittert status for fremragende undervisning

  Merittert status har i år gått til prodekan for utdanning, Per Lauvås.
  Les mer
 • Kristiania byr på kollektiv idéutveksling
  PedTek

  Kristiania byr på kollektiv idéutveksling

  IDEAS Lab er en forskningsgruppe som skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Ønsker du å forbedre sine digitale ferdigheter?
  Les mer

Kontakt oss

PedTek@kristiania.no

Besøk oss

Prinsens gate 7-9, 0152 Oslo
4. etasje

Gå til siden om anatte i PedTek