Avdelingens ansvarsområder:

 • Ansvar for høyskolens pedagogiske utviklingsarbeid, høyskolepedagogikk og teknologistøttet læring. 
 • Skal initiere og lede innovasjonsprosjekter for å heve utdanningskvaliteten.
 • Tilrettelegge for økt forskning på egen undervisningspraksis i samarbeid med fagmiljøene. 
 • Bidra til å heve kompetansen blant fagansatte innen høyskolepedagogikk og pedagogisk bruk av teknologi i undervisningen gjennom rådgivning, veiledning og opplæring. 
 • Bidra til kvalitetsheving innen høyere utdanning gjennom egeninitiert utviklingsarbeid, evaluering av undervisning og annen faglig aktivitet, og undervisningsfaglig formidling. 

Vi ønsker å gi Høyskolen Kristianias fagmiljøer et best mulig tilbud innen våre ansvarsområder, og samarbeider tett med høyskolens institutter og øvrige avdelinger.

Dette tilbyr PedTek

 • Basiskompetanse i høyskolepedagogikk

  Basiskompetanse i høyskolepedagogikk

  Kurset er et kvalifiseringstilbud som skal gi faglig tilsatte ved høyskolen Kristiania en mulighet til å ivareta høyskolens minstekrav til pedagogisk basiskompetanse.
  Les mer
 • Digitale verktøy i undervisning

  Digitale verktøy i undervisning

  Her finner du ulike digitale verktøy i undervisningen.
  Les mer
 • Fleksible undervisningsformer

  Fleksible undervisningsformer

  Avdeling for nettstudier og avdeling for læringsteknologi samarbeider med fagpersoner om å prøve ut ulike former for fleksible studietilbud.
  Les mer
 • Medieproduksjon

  Medieproduksjon

  Her finner du blant annet informasjon om podcast, streaming og opptak.
  Les mer
 • Merittert underviser

  Merittert underviser

  Merittert status tildeles fagansatte som yter en særlig innsats innen utvikling av undervisning.
  Les mer
 • PedPrat

  PedPrat

  PedPrat er en læringsarena for uformell ide- og kunnskapsdeling om pedagogikk og undervisning.
  Les mer
 • Pedagogiske utviklingsmidler

  Pedagogiske utviklingsmidler

  For å stimulere til økt undervisningskvalitet og akselerere den pedagogiske utviklingen ved høyskolen er det mulig å søke om pedagogiske utviklingsmidler.
  Les mer
 • Prosjekter

  Prosjekter

  Her finner du oversikt noen pedagogiske prosjekter ved HK.
  Les mer
 • Rådgivning og veiledning

  Rådgivning og veiledning

  PedTek tilbyr råd, hjelp og veiledning innen planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring.
  Les mer
 • Streaming og opptak

  Streaming og opptak

  Læringsteknologisenteret har det overordnede strategiske ansvaret for utstyr for opptak/streaming og lyd og bilde i klasserom, møterom og forelesningssaler.
  Les mer

Kalender PedTek

 • 25. oktober
  • Forskning på egen praksis med Jan Frode Hatlen

   Zoom

   Aksjonsforskning i høyere utdanning

   Les mer
 • 29. november
  • Forskning på egen praksis med Dag Roness

   Zoom

   Metode – aksjonsforskning: en innføring i tenkning rundt evaluering av tiltak i forbindelse med aksjonsforskning.

   Les mer
Se alle arrangementer
 • Nettverkssamarbeid om UH-pedagogikk
  PedTek

  Nettverkssamarbeid om UH-pedagogikk

  Representanter fra BI, Bjørknes Høyskole, Høyskolen i innlandet og Lovisenberg Diakonale Høgskole var invitert da Senter for pedagogisk utvikling arrangerte nettverksmøte fredag. Målet var å dele erfaringer knyttet til opplegg for basiskompetanse i høyskolepedagogikk.
  Les mer
 • Hva kan vi lære av digital undervisning?
  PedTek

  Hva kan vi lære av digital undervisning?

  PedTek har sett på hva Høyskolen Kristiania kan lære av digital undervisning; hva var utfordrende og hva som har fungert? Dette med et ønske om å forstå mer om hva som kan bidra til god undervisning ved HK i tiden fremover.
  Les mer
 • Søk om pedagogiske utviklingsmidler
  PedTek

  Søk om pedagogiske utviklingsmidler

  Kristiania har engasjerte og kompetente undervisere og vi oppfordrer nå alle som ønsker å gjøre undervisningen enda bedre om å søke støtte til pedagogisk utviklingsarbeid fra vårt pedagogiske utviklingsfond. Fristen er om snaue to måneder.
  Les mer
 • Få hjelp til å søke om å bli merittert underviser
  PedTek

  Få hjelp til å søke om å bli merittert underviser

  Merittert status tildeles fagansatte som yter en særlig innsats innen utvikling av undervisning. Her er alt du trenger å vite om hvordan du kan søke om å bli merittert for din innsats som underviser i 2020.
  Les mer

Kontakt oss

PedTek@kristiania.no

Besøk oss

Prinsens gate 7-9, 0152 Oslo
4. etasje

Gå til siden om anatte i PedTek