Ansvaret for planlegging, gjennomføring og kvalitetsutvikling av høyskolens emner og studieprogram ligger hos de faglige ansatte ved høyskolen. Våre avdelinger tilbyr bistand i spørsmål knyttet til undervisningsgjennomføring og pedagogikk. Vi kan også bistå i det løpende kvalitetsarbeidet og ved planlegging og utvikling av emnebeskrivelser og programdesign.

Avdeling for pedagogisk utvikling og Læringsteknologisenteret samarbeider tett om utvikling av utdanningsfaglig og digital kompetanse. Samarbeidet omfatter bl.a. selvstendige utviklingsprosjekter støttet med midler fra høyskolens pedagogiske fond, rådgivning og veiledning i annet faglig utviklingsarbeid, og innhold i emnet Basiskompetanse i høyskolepedagogikk hvor digital kompetanse inngår som én av fem moduler.

Avdeling for pedagogisk utvikling kan blant annet veilede i spørsmål som:

 • Hvordan ivareta sammenhengen mellom undervisnings, lærings- og vurderingsformer slik at studentene oppnår det læringsutbyttet som planene beskriver?
 • Hvordan planlegge undervisning?
 • Hvordan skrive gode læringsutbyttebeskrivelser?
 • Hvordan få til mer studentaktiv læring?
 • Hvordan evaluere og videreutvikle undervisning og læring?
 • Hvordan arbeide med studentsentrert undervisning?
 • Hvordan forske på egen praksis og undervisning?
 • Gi støtte i arbeidet med å søke eksterne midler, eksempelvis fra HK-Dir

Læringsteknologisenteret kan blant annet veilede og gi råd om:

 • Pedagogisk utnyttelse av teknologiske verktøy, i samarbeid med pedagogisk utvikling
 • Bruk av læringsplattformen Canvas
 • Opptak og streaming i klasserom
 • Video- og annen multimediaproduksjon
 • Nettmøteverktøy - Zoom
 • Produksjon av podkast
 • Studentaktive rom - i samarbeid med ped. utv. og drift
 • Nettstudier, i samarbeid med avdeling for nettstudier
 • Prosjektsøknader (eks. HK-Dir og andre aktuelle utlysninger)

Vi holder til i fjerde etasje i Prinsensgate. Her er du velkommen inn for en uformell prat.

Ønsker du å booke tid? Ta kontakt her.