Høyskolelektor Bogdan Marculescu har på seg trådløse smartbriller mens han holder høyre hånd opp foran øynene og smiler.
Høyskolelektor Bogdan Marculescu tester ut de trådløse smartbrillene Microsoft Hololens i forbindelse med åpning av IDEAS Lab.Foto: Mostafa Ghoneim, Dija Photography

Kristiania har en ambisjon om å være tett på arbeidslivet, og IDEAS Lab er ett av tiltakene for et enda tettere samarbeid.

IDEAS Lab står for The Innovation and Digitalization for Enterprises and Society Research Lab. Dette kollektivet av fagfolk fremmer idéutveksling gjennom foredrag, kurs og sertifiseringer.

For at vi skal kunne henge med i den teknologiske utviklingen er vi avhengig av å få innsikt i kunnskapen til fagfolk.

Aktuell tematikk

IDEAS Lab studerer teknologiske innovasjonsprosesser og utforsker hvordan bedrifter på best mulig måte kan utnytte digitaliseringsbølgen. Dette gir både studenter og undervisere en stor mulighet for økt kunnskap, som kommer arbeidslivet til gode.

Forskningsgruppa har allerede hatt spennende besøk av blant annet professor og MIT-Zaragoza PhD director Yasel Costa. Han holdt et engasjerende innlegg om digitalisering og viktigheten av å lære nye digitale ferdigheter.

Professor Moutaz Haddara er fotografert sammen med IDEAS Lab-kollegaer Marius Langseth og Lester Lasrado Marius. Førstnevnte kutter opp en kake i anledning åpningen av IDEAS LAB mens alle smiler.
Forskningsgruppa ble offisielt åpnet 1. september 2021. Her er Professor Moutaz Haddara fotografert sammen med IDEAS Lab-kollegaer Marius Langseth og Lester Lasrado Marius.Foto: Mostafa Ghoneim, Dija Photography

Høyskolelektor  Marius Langseth, som er en av initiativtagerne til prosjektet, var svært fornøyd med å få en så spennende gjesteforeleser som nettopp Costa.

– Den teknologiske utviklingen går fort, og for at vi skal kunne henge med er vi avhengig av å få innsikt i kunnskapen til fagfolk som nettopp Costa. På Kristiania skal vi være proaktive i vår læring og det er spennende med en internasjonal foreleser med erfaring fra et prestisjeuniversitet som MIT, forklarer høyskolelektoren entusiastisk.

Diverse artikler fotografert liggende på et bord. Blant annet en saks,  nål og tråd, og sekk

Er du klar for å bidra til sirkulærøkonomien?

Etterspørsel fra arbeidslivet

Professor Moutaz Haddara er en annen av initiativtagerne til prosjektet. Han forklarer at den teknologiske utviklingen går fort og at det er et behov for flere å lære mer om nye teknologiske muligheter. Hvordan hentes data fra et API, og hva er egentlig maskinlæring? Professoren ser at arbeidslivet etterspør denne typen kompetanse, og mener at det er et tverrfaglig potensial ved at ulike fagområder samarbeider tettere.

Prosjekter som mottar denne type støtte må fremstå som nyskapende.

– Det morsomste med prosjektet så langt må være all den positive responsen vi får når vi har vært i kontakt med arbeidslivet. Vi er blant annet deltakere i et nettverk i regi av digitaliseringsdirektoratet og der sier flere virksomheter at de ønsker å samarbeide. Vi ser flere vinn-vinn muligheter, forteller en engasjert Langseth.

Fyrtårsmidler staker kursen

På Kristiania prioriteres det å støtte pedagogisk utviklingsarbeid, og IDEAS Lab er en av mange spennende ideer som har mottatt støtte. Prosjektmidlene belønner særskilt innsats innen pedagogisk utviklingsarbeid, og fremmer prosjekter som utvikler nye måter å arbeide med undervisning på. Hensikten er å stimulere til økt undervisningskvalitet og akselerere den pedagogiske utviklingen.

– Fyrtårsmidler, som IDEAS Lab har mottatt, er en status som henger høyt hos Kristiania. Prosjekter som mottar denne type støtte må fremstå som nyskapende og være til inspirasjon og nytte for høyskolen i særdeleshet, og norsk høyere utdanning i alminnelighet, forklarer leder ved avdeling for pedagogisk utvikling, Benedicte Røer Blom.