Du kan søke om støtte til pedagogisk utviklingsarbeid fra vårt pedagogiske utviklingsfond. Høyskolen Kristiania har engasjerte og kompetente undervisere og vi oppfordrer alle som ønsker å gjøre undervisningen enda bedre til å søke pedagogiske utviklingsmidler.

Prosjektmidlene skal bidra til særskilt innsats innen pedagogisk utviklingsarbeid, og fremme prosjekter som utvikler nye måter å arbeide med undervisning på. 

Det kan søkes midler i to kategorier:

  • Pedagogiske utviklingsmidler fra 10 000-200 000
  • Fyrtårnmidler opp til 1 million

Søknadsfristen er 31. oktober 2022

Her finner du søknadsutlysningen og søknadsskjemaene (for Word-format, ta kontakt med pedtek@kristiania.no):

 Har du spørsmål, så ta kontakt med Benedicte Blom på pedtek@kristiania.no

Søknaden sender du til pedtek@kristiania.no

Følgende prosjekter har fått støtte tidligere:

2020

2019

2018