Du kan søke om støtte til pedagogisk utviklingsarbeid fra vårt pedagogiske utviklingsfond. Høyskolen Kristiania har engasjerte og kompetente undervisere og vi oppfordrer alle som ønsker å gjøre undervisningen enda bedre til å søke pedagogiske utviklingsmidler.

Formålet med de pedagogiske utviklingsmidlene er å forbedre kvaliteten på studieprogram og emner gjennom å videreutvikle sentrale deler av undervisningsaktiviteter, veiledning og vurdering.  

Søknadsfrist er 24. oktober 2024. 

Du kan søke om 10 000 - 200 000 kroner. Den samlede potten er på 2 000 000 kroner. Søknadsskjemaet skal sendes som en PDF-fil til din prodekan for utdanning innen 24. oktober.

Se fullstendig utlysningstekst for mer informasjon.

Har du spørsmål? Ta kontakt med leder for Senter for pedagogisk utvikling Benedicte R. Blom, via pedtek@kristiania.no

Følgende prosjekter har fått støtte tidligere:

2023

2022

2021

2020

2019