Midlene tildeles prosjekter som inspirerer til særskilt innsats innen pedagogisk utviklingsarbeid gjennom støtte til prosjekter som utvikler nye måter å arbeide med undervisning på.

Følgende prosjekter fikk støtte i 2019:

Erik Schøyen: Utvikling av undervisningsmetodikk i musikkteater – 1.årskull 

Hilde Skjerve: Simulering som didaktisk tilnærming: Å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester for innvandrerpasienter med kommunikasjonsutfordringer

Vesma Kontere McQuillan: Fashion Spaces 

Hilde Skjerve: Studentaktiv læringsrom 

Didrik Telle-Wernersen: Skrivesenter ved Høyskolen Kristiania – pilotprosjekt

Martin Engedahl: Podkast «Osteopatipodden» 

Håkon Njøten: Håndbok og Arbeidskarv i form av videoer og multiple choice i emnet Forbrukeradferd

Anders Olof Larsson: Kristiania Social Media Lab 

Følgende prosjekter fikk støtte i 2018:

Andreas Thon: Veiledet læringsprosess it teoretisk utdanning-lærerens rolle som stillasbygger

Wenche Witberg: Strategica- et strategispill for studenter

Liv Sandvik og Siri Senje: Improvisasjon som redskap i manusutvikling, karakterarbeid og filmregi

John Magne Kalhovde: Helsevitenskapelig ferdighetssenter

Pål Andre Amundsen: Teknologi som pedagogisk verktøy i veiledet klinisk praksis

Anders Olof Larsson: Pedagogisk utbytte med Qut och Rutgers

Tor-Morten Grønli: Interaktiv IT-utdanning med Roboten Pepper

Jarle Bastesen: Studentaktivisering i OOL1100

Laila Olsen og Mette Lise Martinsen: Nettkurs i karrierekompetanse

Trygve Bjellvåg og Ivar Kjellmo: Utviklingsmidler til Lab

Linn Skoglund: Lyddikt

Hege Ulveland og Hilde Skjerve: Hvordan ta i bruk ny pedagogikk og digitale læringsverktøy i nettstudier

Kristian Laier Nybø: Læring for alle/ Læring i det 21. århundre

Erling Dokk Holm: Globalisering og det norske samfunnet

Helge Hiram Jensen: Metodebloggen.no

Per Morten Fredriksen og Ronja Lund: Digital anatomiatlas

Thor Magnus Tangerås: Utvikling av narrativ pedagogikk

Ole Goethe: VR-prosjekt


Gå tilbake Klikk her