Nyhetsarkiv

 • Nesten to millioner til pedagogisk utviklingsarbeid
  PedTek

  Nesten to millioner til pedagogisk utviklingsarbeid

  Hver høst er det mulig å søke om støtte til pedagogisk utvikling. I fjor kom det inn totalt 17 søknader for prosjektperioden 2023, og av disse fikk 12 prosjekter bevilget midler.
  Les mer
 • Kristiania godt representert på NTNU
  PedTek

  Kristiania godt representert på NTNU

  - Læringsfestivalen på NTNU har vært vårens vakreste eventyr for oss som er opptatt av utvikling og kvalitet i utdanningen, sier avdelingsleder Benedicte Røer Blom. Konferansen er en møteplass for UH-sektoren hvor alt spennende innen undervisning og læring presenteres.
  Les mer
 • Per Lauvås tildelt merittert status for fremragende undervisning
  PedTek

  Per Lauvås tildelt merittert status for fremragende undervisning

  Merittert status har i år gått til prodekan for utdanning, Per Lauvås.
  Les mer
 • Kristiania byr på kollektiv idéutveksling
  PedTek

  Kristiania byr på kollektiv idéutveksling

  IDEAS Lab er en forskningsgruppe som skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Ønsker du å forbedre sine digitale ferdigheter?
  Les mer
 • Nesten én million til pedagogisk utvikling
  PedTek

  Nesten én million til pedagogisk utvikling

  Hver høst er det mulig å søke om støtte til pedagogisk utvikling. I år kom det inn ni søknader fra fire schools. Som vi hørte på semesterstartsamlingen fikk samtlige tilslag på søknadsmidler. Disse ble tildelt 22. desember. Les om de som fikk tidenes julegave!
  Les mer
 • Semesterets første PedPrat «Nytt og nyttig for faglig»
  PedTek

  Semesterets første PedPrat «Nytt og nyttig for faglig»

  Det er alltid stas å invitere til PedPrat, og 16. september var semesterets første PedPrat på plass. Temaet var «Nytt og nyttig for faglig».
  Les mer
 • Nettverkssamarbeid om UH-pedagogikk
  PedTek

  Nettverkssamarbeid om UH-pedagogikk

  Representanter fra BI, Bjørknes Høyskole, Høyskolen i innlandet og Lovisenberg Diakonale Høgskole var invitert da Senter for pedagogisk utvikling arrangerte nettverksmøte fredag. Målet var å dele erfaringer knyttet til opplegg for basiskompetanse i høyskolepedagogikk.
  Les mer
 • Hva kan vi lære av digital undervisning?
  PedTek

  Hva kan vi lære av digital undervisning?

  PedTek har sett på hva Høyskolen Kristiania kan lære av digital undervisning; hva var utfordrende og hva som har fungert? Dette med et ønske om å forstå mer om hva som kan bidra til god undervisning ved HK i tiden fremover.
  Les mer
 • Søk om pedagogiske utviklingsmidler
  PedTek

  Søk om pedagogiske utviklingsmidler

  Kristiania har engasjerte og kompetente undervisere og vi oppfordrer nå alle som ønsker å gjøre undervisningen enda bedre om å søke støtte til pedagogisk utviklingsarbeid fra vårt pedagogiske utviklingsfond. Fristen er om snaue to måneder.
  Les mer
 • Få hjelp til å søke om å bli merittert underviser
  PedTek

  Få hjelp til å søke om å bli merittert underviser

  Merittert status tildeles fagansatte som yter en særlig innsats innen utvikling av undervisning. Her er alt du trenger å vite om hvordan du kan søke om å bli merittert for din innsats som underviser i 2020.
  Les mer
 • Få en-til-en veiledning om forskning på egen undervisning
  PedTek

  Få en-til-en veiledning om forskning på egen undervisning

  Få en-til-en veiledning om forskning på egen undervisning – uansett hvilken fase av arbeidet du er i.
  Les mer
 • Innsikt eksamens-gjennomføring vår 2020 – karakterskala og digital hjemmeeksamen
  PedTek

  Innsikt eksamens-gjennomføring vår 2020 – karakterskala og digital hjemmeeksamen

  Høsten 2020 ble det nedsatt en gruppe som jobbet med prosjektet ‘Innsikt eksamensgjennomføring vår 2020 – karakterskala og digital hjemmeeksamen’. Prosjektet ble ledet av Senter for pedagogisk utvikling. Bakgrunnen for prosjektet var endringen i eksamensgjennomføringen våren 2020 grunnet Covid-19. Prosjektes formål var å gi innsikt i resultatene av endringene av eksamensform og karakterskala.
  Les mer
 • Ny handlingsplan for frafall
  PedTek

  Ny handlingsplan for frafall

  Én av fire studenter på bachelor- og masternivå dropper ut av sine studier. I høyskolens strategi for 2019-2025 er det definert at vi skal redusere studentfrafall gjennom faglig og sosial integrasjon. Både Høyskolen og Fagskolen har definert måltall for frafall.
  Les mer
 • Vår nye meritterte underviser!
  PedTek

  Vår nye meritterte underviser!

  I starten av mars ble det annonsert at Kristin Undheim får status som merittert underviser! Det er andre gang i historien noen på høyskolen oppnår denne tittelen.
  Les mer
 • Utlysning av pedagogiske utviklingsmidler
  PedTek

  Utlysning av pedagogiske utviklingsmidler

  Høyskolen Kristiania har engasjerte og kompetente undervisere og vi oppfordrer nå alle som ønsker å gjøre undervisningen enda bedre om å søke pedagogiske utviklingsmidler. Søknadsfristen er 15. november!
  Les mer
 • Samspill i sanntidsundervisning
  PedTek

  Samspill i sanntidsundervisning

  PedTek er i gang igjen med PedPrat. Først ut i høst var Randi Elisabeth Hagen, høgskolelektor ved HINN, som så nærmere på pedagogiske grep for at studentene skal bli bedre kjent med hverandre – også i det digitale rommet.
  Les mer
 • Hvordan har det gått med digital undervisning så langt?
  PedTek

  Hvordan har det gått med digital undervisning så langt?

  PedTek og Høyskolen Kristiania har i løpet av våren gjennomført undersøkelser blant både studenter og faglige for å se hvordan det har gått med den digitale undervisningen så langt.
  Les mer
 • Ekstrabevilgning til digital undervisning
  PedTek

  Ekstrabevilgning til digital undervisning

  Korona-situasjonen er krevende for alle. For de fleste undervisere medfører smittevernhensyn større behov for digitale verktøy i undervisningen. Styret ønsker derfor å støtte våre undervisere i dette arbeidet med en ekstrabevilgning på fem millioner kroner.
  Les mer
 • Når undervisernes oppfatninger står i veien for bedre undervisning
  PedTek

  Når undervisernes oppfatninger står i veien for bedre undervisning

  Undervisernes oppfatninger om hva som er god undervisning kan hindre dem i å lære og ta i bruk ny kunnskap om pedagogikk. Hva kan vi gjøre med det?
  Les mer
 • Opptatt av studentenes psykiske helse
  PedTek

  Opptatt av studentenes psykiske helse

  PedTek arrangerer jevnlig PedPrat, og sist ut var sosialrådgiver Tevje Akerø. Han hadde en prat om studenters psykiske helse siden mange av våre studenter føler på maktesløshet, manglende motivasjon og ensomhet.
  Les mer
 • Kollektiv endring av vaner
  PedTek

  Kollektiv endring av vaner

  – Jeg liker å sammenligne det med selvutsjekking i butikker. Vi vegrer oss i starten og knoter noe veldig, men etter to-tre gjennomganger så forstår vi ikke hvordan andre orker å stå i den lange «manuelle» køen, sier høyskolelektor Håkon Njøten.
  Les mer
 • Slik gjorde høyskolelektor eksamen digital på rekordtid
  PedTek

  Slik gjorde høyskolelektor eksamen digital på rekordtid

  Timingen var mildt sagt elendig for høyskolelektor Dag Inge Fjeld. Den dagen Høyskolen Kristiania stengte skulle han hatt muntlig eksamen med 36 studenter i Oslo, og dagen derpå med 27 i Bergen. Hvordan løser man det på rappen?
  Les mer
 • Digitalt campus over natta
  PedTek

  Digitalt campus over natta

  Omtrent 13252 deltakere har deltatt på over 1328 nettmøter og undervisningsøkter i Zoom etter én uke med digitalt campus.
  Les mer
 • Våre første meritterte undervisere
  PedTek

  Våre første meritterte undervisere

  5. februar skjedde en historisk begivenhet ved Kristiania da professor Siri Senje og professor Tor-Morten Grønli ble meritterte undervisere.
  Les mer