Våre dyktige rådgivere, Maike og Leila, tilbyr veiledning annenhver mandag i partallsuker til de som ønsker en prat om forksning på egen undervisning. De veileder eksempelvis innenfor temaer som:

  • Prosjektdesign
  • Skriving
  • Metode
  • Publisering

Veiledningen foregår på Zoom. Send epost til maike.luime@kristiania.no (frem til 30. sept 2021) eller leila.ferguson@kristiania.no for å avtale en tid.