F.v. administrerende direktør, Solfrid Lind, de meritterte underviserne professor Siri Senje og professor Tor Morten Grønli med hver sin diplom, prorektor for utdanning, Sander Sværi og leder for pedagogisk utvikling, Benedicte Røer Blom
F.v. administrerende direktør, Solfrid Lind, de meritterte underviserne professor Siri Senje og professor Tor Morten Grønli med hver sin diplom, prorektor for utdanning, Sander Sværi og leder for pedagogisk utvikling, Benedicte Røer BlomFoto: Michael Reed

Tor Morten Grønli er professor ved Institutt ved teknologi og Siri Senje er professor ved Westerdals institutt for film og medier, School of Arts, Design and Media.

– Utdanningskvalitet er svært viktig og høyt verdsatt på Høyskolen Kristiania. Et av våre viktigste fortrinn er våre fremragende undervisere. Denne nasjonale ordningen er derfor noe vi er glad for, og vi er stolt av å tildele våre første dyktige faglige status som merittert, sier Sander Sværi, prorektor utdanning.

En merittert underviser ved Høyskolen Kristiania kan på en fremragende måte vise til:

  • Fokus på studenters læring
  • En klar kvalitetsutvikling av sitt arbeide over tid
  • En utforskende tilnærming
  • En kollegial holdning og praksis
  • Bransjenærhet og praksisnærhet

Ambisjonen om å bli et arbeidslivsuniversitet gjenspeiler seg også i den nye meritteringsordningen vår, der bransje- og praksisnærhet teller som et femte kriterium. Les mer utfyllende om alle kriterier her. 

Rektor Arne H. Krumsvik har laget podcast med begge våre meritterte undervisere, der de bl.a. forteller om hvordan de involverer studenter i sin forskning. Her er samtalen med Tor-Morten og her er samtalen med Siri​. Sistnevnte er forøvrig episode 50 av Krumsvik & Co, og den aller ferskeste.

Rektor Arne H. Krumsvik var også den som forhåndsgodkjente vurderingskomiteen, som har bestått av tre eksterne, tre interne og en student. Benedicte Røer Blom, Leder for senter for pedagogisk utvikling har vært prosjektleder for merittering ved Høyskolen Kristiania.