Høyt frafall blant studenter er én av de største utfordringene for universitets- og høyskolesektoren. Høyskolen Kristiania har derfor utarbeidet en handlingsplan med fokus på syv av møtepunktene studentene har med skolen.
Høyt frafall blant studenter er én av de største utfordringene for universitets- og høyskolesektoren. Høyskolen Kristiania har derfor utarbeidet en handlingsplan med fokus på syv av møtepunktene studentene har med skolen.

Måltall for Høyskolen Kristiania 2019-2025: 

  • Andel bachelorkandidater som gjennomfører på normert tid: 60%  
  • Andel mastergradskandidater som gjennomfører på normert tid: 75%  
  • Studentfrafall (mellom høstsemesteret første-andre år bachelor): 12%  

Mål for frafall Fagskolen Kristiania i perioden 2020-2024: 20 % 

En plan for handling 

Det har den siste tiden blitt utarbeidet en handlingsplan for å redusere frafall, samt øke studentens trivsel og tilhørighet. Planen er basert på eksisterende teori og, forskning om frafall samt tilbakemeldinger fra studenter. Målet har vært å videreføre eksisterende tiltak som fungerer, og kartlegge nye tiltak som skal bidra til at vi når våre mål. 

– Frafall i seg selv er veldig komplekst og sammensatt, og ofte er det ikke én enkel grunn til at noen velger å slutte, sier Marianne Sundby, rådgiver i studieadministrasjonen. Hun er med i styringsgruppen for prosjektet sammen med Team studieliv: Per Gunnar Ødegaard, Ingvild Horgen Åsebø og Marthe Jørgensen (i permisjon), og avdeling for strategi, analyse og prosjektstyring: Ina Kuhnle Andresen og Eilen Skjæraasen (i permisjon).  

Marianne trekker frem at faktorer som hvilke forventninger studenten har med seg før oppstart, hvilke forutsetninger studenten har og ikke minst hvordan totalopplevelsen av studietilværelsen er, alle er viktige faktorer som kan påvirke hvorvidt en student fullfører studiet. 

Alle i Kristiania-familien jobber frafallsforebyggende og med studenten i fokus hver eneste dag. Handlingsplanen systematiserer dette arbeidet og er et verktøy som skal benyttes på tvers av organisasjonen. 

 – Forskning viser at institusjoner som arbeider på tvers av organisasjonen kan vise til bedre gjennomføringsgrad, opplyser Marianne Sundby, rådgiver i studieadministrasjonen​.

Syv steg for studentene 

Handlingsplanen er utformet gjennom syv delprosjekt. Disse er studentrekruttering, fysisk læringsmiljø, sosial tilhørighet, oppfølging av studenter, faglig integrasjon, faglig studentmottak og organisatorisk læringsmiljø.  

– Noe frafall er naturlig, men det som er viktig er at vi klarer å forebygge det frafallet vi faktisk kan påvirke, forklarer Marianne. 

Det handler mest om at vi hjelper studenten med å ta et velbegrunnet studievalg, at de opplever mestring, tilhørighet og trivsel i sine studier, at de får riktig og tilstrekkelig oppfølging og at de føler seg godt integrert i fagmiljøet. Det er dette som i frafallsteorien kalles for “faglig og sosial integrasjon” og det handler mest om hva som skjer etter at studenten har begynt sine studier hos oss. 

Marianne forteller at hun gjerne ønsker å samarbeide med andre aktører i sektoren for å kartlegge ytterligere tiltak til handlingsplanen. 

– Nå når handlingsplanen er klar blir det naturlig å søke inspirasjon og erfaringsutveksling med andre institusjoner – det blir spennende for oss å se hvordan andre jobber med dette, forklarer hun.

 

En tøff studiehverdag 

Det er ingen tvil om at våre studenter opplever en tøff hverdag under pandemien. Da campus stengte ned 12. mars oppsto en bekymring for økt frafall blant våre studenter. Allerede dagen etter ble det satt ned en innsatsgruppe for å forhindre dette. Lav aktivitet blant studentene i Canvas kunne indikere at de ikke var i gang med digital undervisning. Derfor ringte Avdeling for studentoppfølging rundt for å snakke med de aktuelle studentene. Blant annet om hvordan de taklet hverdagen generelt, og overgangen til digital undervisning. Til sammen ble over 1000 studenter oppringt. ​

Ingvild Horgen Åsebø ​sitter i styringsgruppen for prosjektet sammen med Marianne.

Marianne forteller, kanskje overraskende, at pandemien så langt ikke har hatt en stor påvirkning på gjennomføringsgraden, men at vi nok alle merker at vi begynner å bli relativt slitne av en uforutsigbar og til tider isolert hverdag. 

Vi må tenke nytt 

Studenter i Oslo har generelt høyere frafall og lavere gjennomføring enn studenter andre steder i landet. Blant annet gjør trang økonomi det vanskeligere å være student i hovedstaden. 

– Det er krevende tider å være student nå. Ikke bare har de hatt mye digital undervisning og ikke fått treffe andre, men mange har også mistet ekstrajobben sin, sier Marianne. 
 
Rektor Arne H. Krumsvik har i Khrono tatt til orde for at Regjeringen må tenke nytt når det kommer til støtte for studenter. I artikkelen påpeker han at det er sløsing med ressursene både for samfunnet og den enkelte hver gang noen gir opp å fullføre utdanningen.​

Viktigheten av en god start 

Marianne forklarer at hun synes det er vanskelig å vite hvordan studentene egentlig har det, da vi ikke møter de på campus, i undervisning, på arrangementer eller på veiledninger. Hun understreker at de sosiale relasjonene er spesielt viktige for å forhindre frafall. 

– Derfor er jeg VELDIG glad for at vi fikk gjennomført en god, trygg og morsom oppstartsuke i fjor høst, der mange fikk møtt hverandre og foreleserne sine på campus. 

Per Gunnar Ødegaard er også i styringsgruppen for prosjektet.

Hun utdyper at de første ukene på studiet er kjempeviktig for å få en god og trygg start, og at denne tiden som regel påvirker studenten gjennom store deler av studieløpet. 
 
– Jeg blir alltid glad når jeg snakker med studenter som møtte medstudenter under oppstartsuken som de nå har blitt gode venner med. Selv om flere kjenner på økt ensomhet, er det betryggende å vite at mange har klart å finne noen å være sammen med og støtte seg på, sier hun med et smil. 

Frafall mot universitetsstatus 

Vi skal bli et arbeidslivsuniversitet innen 2030 og den nye handlingsplanen er en viktig rettesnor i dette arbeidet. Frafallsproblematikken berører flere områder, både på individ-, organisasjon-, og samfunnsnivå. 
 
– Frafall fra valgt utdanning er totalt sett ikke hensiktsmessig verken for samfunnet, oss som institusjon eller for studentene, sier Marianne. 

Hun oppfordrer alle til å bli godt kjent med handlingsplanen. Hun sier det er svært viktig at vi sammen holder øynene på målet og at vi kan sparre med hverandre. 

– Vi er en stor organisasjon med høy arbeidsmoral, og felles for oss er at vi alle ønsker måloppnåelse og trivsel for våre studenter. Det sitter veldig mange rundt omkring med verdifull erfaring og kompetanse, så lavterskel dialog og samarbeid vil være viktig fremover. 

Hun forklarer at det morsomste med å utforme handlingsplanen så langt har vært å se at vi alle drar i samme retning. 

– Det er både fint og motiverende å se engasjementet blant så mange ansatte i ulike avdelinger – det tenker jeg understreker at dette arbeidet er viktig for oss, avslutter rådgiveren. 

Har du spørsmål angående frafallsprosjektet kan du ta kontakt med marianne.sundby@kristiania.no